Internist-Oncoloog

Internist-Oncoloog
Vacature per: 01-06-2023
Reden vacature: pensionering
Functie: Internist
Differentiatie(s): Oncologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
Duur functie: vast
FTE: 0.7-0.8 fte)
Naam ziekenhuis: Amphia Ziekenhuis
Locatie: Breda
Adres: Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda
Website: www.amphia.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:

Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.
Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.

Wij zoeken/ wij bieden:

De vakgroep Interne Geneeskunde
De vakgroep interne geneeskunde is een enthousiaste en ambitieuze vakgroep. De vakgroep is breed georiënteerd en bestaat uit 22 internisten. De vakgroep interne geneeskunde verzorgt een deel van de opleiding tot internist in de regio Rotterdam.
De hematologie en oncologie zijn speerpunten van het ziekenhuis. Op dit moment bestaat de sectie hemato-oncologie uit 4 hematologen en 7 oncologen. Wij bieden oncologische zorg op topklinisch niveau. Naast een collegiale en prettige werksfeer is er een uitdagende werkomgeving waarin opleiding, onderzoek, innovatie en persoonlijke ontwikkeling belangrijk zijn.
De klinische afdeling hematologie-oncologie bestaat uit totaal 37 bedden (waaronder 10 Hematologische intensive care (HIC) bedden).
De internist-oncologen verlenen multidisciplinaire expertzorg aan patiënten met melanomen, niercel- en blaascarcinomen, mammacarcinomen, colorectaal carcinomen, pancreascarcinomen en gynaecologische tumoren. Er is een grote oncologische praktijk met een actieve researchafdeling waarmee we zowel in nationale als internationale studies participeren. Daarnaast hebben we een belangrijke rol in het regionale netwerk (EMBRAZE) van oncologische en hematologische zorg in de regio, in samenwerking met omliggende ziekenhuizen en het Erasmus MC.

Uw Profiel
Wij zoeken een enthousiaste internist-oncoloog met:
- expertise/interesse in de MDL oncologie en de ambitie zowel binnen als buiten het ziekenhuis te excelleren binnen de MDL oncologie op gebied van patiëntenzorg en wetenschap;
- goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
- bij voorkeur een afgeronde promotie;
- aantoonbare bestuurlijke vaardigheden.
U draagt wetenschap en de opleiding van arts-assistenten en coassistenten een warm hart toe en levert hieraan graag uw bijdrage.

Ons aanbod
Wij bieden een collegiale en open werksfeer waarin persoonlijke ambities zowel binnen als buiten het ziekenhuis gestimuleerd worden.

Uw werkzaamheden zullen bestaan uit poliklinische werkzaamheden (voor oncologische patiënten met accent op MDL oncologische patiënten), actieve participatie aan expertzorg in onze expertteams en supervisie van de oncologische afdeling. Diensten worden verricht binnen de sectie hemato-oncologie.
Toetreding tot de vakgroep interne geneeskunde vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling.

Reageren voor: 27-01-2023
Wijze van solliciteren:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. M.M. (Mirte) Streppel, internist-oncoloog, via telefoonnummer 076 595 1381 of per e-mail (mstreppel@amphia.nl).
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot en met 27 januari 2023 richten aan secretariaat MSB-A, t.a.v. dr. R. Wagenmakers, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail aan msba-secretariaat@amphia.nl.
Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda www.amphia.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld