Internist Oncoloog

Internist Oncoloog
Vacature per: 01-07-2023
Reden vacature: vertrek
Functie: Internist
Differentiatie(s): Oncologie
Contractvorm: Toetreding maatschap
Duur functie: vast
FTE: 8 dagdelen
Naam ziekenhuis: HMC
Locatie: Antoniushove
Adres: Burg. Banninglaan 1, 2262 BA
Website: https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/internist-oncoloog/
Korte omschrijving ziekenhuis:

Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen de patiënt op de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van onze missie.
We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg.
Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.

Wij zoeken/ wij bieden:

Wij zoeken een enthousiaste, flexibele, collegiale en ambitieuze internist-oncoloog die het vak in de breedte en in diepte wil uitoefenen. Daarnaast zal deelname aan de geneesmiddelencommissie HMC tot de taken gaan behoren. De oncologische werkzaamheden zullen vooral op de locatie Antoniushove plaatsvinden. Daarnaast zoeken wij een collega die te zijner tijd een rol wil spelen in de OE en ziekenhuisbrede commissies en aandacht heeft voor innovatie in de zorg. Ook interesse in de algemene en acute geneeskunde zijn noodzakelijk aangezien we een grote opleidingskliniek zijn met een grote Spoedeisende Hulp en Acute Opname Afdeling.

Wat bieden wij?
• Een veelzijdige en afwisselende functie in een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met de mogelijkheid de medische oncologie in de volle breedte uit te oefenen;
• Een stimulerende werkomgeving met een (multiculturele) patiëntenpopulatie die uitersten van de samenleving weerspiegelt;
• Een multidisciplinaire aanpak van complexe patiëntenzorg;
• Een dynamische en uitdagende werkomgeving in een enthousiast team dat meegaat met de nieuwste ontwikkelingen met aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Medisch Specialistisch Bedrijf
De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één maatschap, het Medisch Specialistisch Bedrijf HMC. Bij toetreding tot het MSB is een goodwillregeling van toepassing. Daarnaast kent het MSB een kennismakingsperiode van zes maanden. Je treedt bij aanvang toe tot het MSB voor 8 dagdelen.

Reageren voor: 07-04-2023
Wijze van solliciteren:

Contactinfo
We zien de sollicitatie graag tegemoet voor 07 april 2023 via https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/internist-oncoloog/
De brief kan worden gericht aan Femke Mollema, voorzitter van de OE.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met de internist-oncologen Frank Jeurissen of Nir Weijl via de polikliniek interne geneeskunde/oncologie: 088 – 9794334 of via het secretariaat interne geneeskunde: 088-9792011.
De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden op 11 april 2023. De tweede ronde van de gesprekken zullen op 08 en 09 mei 2023 plaatsvinden.