Internist / Tergooi Medisch Centrum

Internist / Tergooi Medisch Centrum
Vacature per: 01-01-2023
Reden vacature: ziekte
Functie: Internist
Contractvorm: Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 1 jaar
FTE: 0.80
Naam ziekenhuis: Tergooi Medisch Centrum
Adres: Tergooi MC Hilversum 52° 13' 45.012" N, 5° 10' 0.8292" E See map: Google Maps
Website: www.Tergooi.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:
Tergooi MC is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden. Tergooi MC is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen. Tergooi MC bouwt aan een prachtig nieuw ziekenhuis dat we in mei 2023 gaan betrekken.
Wij zoeken/ wij bieden:
De vakgroep Interne Geneeskunde bestaat momenteel uit 18 internisten waarbij vrijwel alle subspecialisaties aanwezig zijn. Wij participeren, in samenwerking met het AUMC, in de opleiding Interne Geneeskunde. Op de locaties Hilversum en Blaricum zijn in totaal circa 30 A(N)IOS werkzaam. Momenteel bouwen we in Hilversum een prachtig nieuw ziekenhuis dat we in mei 2023 betrekken. Wij zoeken een collegiale en enthousiaste collega (internist-chef de clinique), die met toewijding patiënten behandelt en begeleidt. U bent communicatief vaardig en u heeft affiniteit met het geven van onderwijs aan en de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten. Beheersing van point-of-care echografie strekt tot de aanbeveling. De werkzaamheden zijn een combinatie van polikliniek, SEH en participatie in zaalsupervisie en algemene interne diensten.
Reageren voor: 30-11-2022
Wijze van solliciteren: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. A. van der Velden, internist-oncoloog/hematoloog en medisch specialist manager van de vakgroep Interne Geneeskunde, bereikbaar via T 088 753 17 53 of per mail via avandervelden@tergooi.nl. U kunt uw reactie vergezeld van uw cv en motivatie, vóór 30-11-2022 richten aan mevrouw A. Verdonkschot, voorzitter maatschap MSB Gooi en Eemland, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum, bij voorkeur digitaal aan hgout@tergooi.nl.