Internist / VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Internist / VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
Vacature per: 01-01-2023
Reden vacature: uitbreiding
Functie: Internist
Differentiatie(s): Ouderengeneeskunde
Contractvorm: Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 3 jaar met zicht op toetreding tot de maatschap
FTE: 0.80
Naam ziekenhuis: VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
Locatie: Venlo
Adres: viecuri venlo 51° 22' 13.35" N, 6° 10' 20.6508" E See map: Google Maps
Website: www.viecuri.nl
Korte omschrijving ziekenhuis:
VieCuri is een TopKlinisch ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray en enkele regiopoli’s in omliggende gemeenten. Werken bij VieCuri betekent werken in een ziekenhuis met ruimte voor professionals. Meer ruimte en verantwoordelijkheid om je beroep uit te oefenen. VieCuri maakt deel uit van een samenwerkingsverband van zesentwintig vooraanstaande opleidingsziekenhuizen die topklinische en vaak hooggespecialiseerde medische zorg verlenen en een duidelijke focus hebben op wetenschap en innovatie: de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Als opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we niet alleen de beste zorg kunnen bieden aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in huis hebben die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun professionele ambities waar te maken. Binnen het Collectief Medische Staf (CMS) zijn ruim 170 medisch specialisten actief, waarvan ca. 120 medisch specialisten in vrije vestiging (stafmaatschap MSB VieCuri) en ca. 50 in dienstverband bij VieCuri. Het CMS hecht veel waarde aan het verlenen van hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg, onderzoek & innovatie, kwaliteit en regionale samenwerking. De vakgroep Internisten van het VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg bestaat momenteel uit 17 internisten. Er zijn differentiaties in de oncologie/hematologie, nefrologie, vasculaire geneeskunde, endocrinologie en spoedeisende geneeskunde. De werkzaamheden van de vakgroep zijn verdeeld over de locaties Venlo en Venray, waarbij spoedzorg en hoog complexe zorg zijn geconcentreerd op de locatie Venlo. Er is een opleidingserkenning Inwendige Geneeskunde voor de duur van 4 jaar.
Wij zoeken/ wij bieden:
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg en het Collectief Medische Staf VieCuri zoeken vanwege de opzet van een klinische afdeling ouderengeneeskunde op locatie Venlo, een klinisch geriater en een internist ouderengeneeskunde. Onze regio heeft sterk te maken met vergrijzing en er wordt hier meer medisch specialistische zorg afgenomen dan in de rest van Nederland. Het organiseren van complexe zorg voor de oudere patiënt wordt een steeds grotere uitdaging. VieCuri heeft de zorg voor (kwetsbare) ouderen al een aantal jaren goed in het vizier. De vakgroepen klinisch geriatrie en interne geneeskunde hebben het initiatief genomen samen op te trekken in de zorg voor kwetsbare ouderen. We gaan samen toewerken naar een nieuwe afdeling Ouderengeneeskunde met 12 bedden. Beide vakgroepen zullen betrokken zijn bij de dagelijkse medische zorg. De vakgroep interne geneeskunde van VieCuri Medisch Centrum zoekt per januari 2023 een: Internist ouderengeneeskunde (M/V) Wij zoeken een enthousiaste internist met goede communicatieve eigenschappen die verantwoordelijk zal zijn voor het opzetten en vormgeven van bovengenoemde afdeling en de supervisie van patiënten op de afdeling ouderengeneeskunde samen met de klinisch geriaters. Goed kunnen samenwerken en organisatorische capaciteiten zijn hierbij uiteraard cruciaal. Daarnaast wordt geparticipeerd in werkzaamheden t.b.v. algemeen interne geneeskunde zoals polikliniek en diensten. Wij bieden in eerste instantie een aanstelling als Chef de clinique in een dienstverband met het MSB voor een periode van 3 jaar. Na deze periode behoort een toetreding tot het MSB tot de mogelijkheden conform reglement benoemingsprocedure van MSB VieCuri. De nieuwe collega zal vooralsnog uitsluitend werkzaam zijn op de locatie Venlo
Reageren voor: 31-10-2022
Wijze van solliciteren: Inlichtingen over deze functie worden u graag verstrekt door Dr J.H.M.J Vestjens, internist-oncoloog (hvestjens@viecuri.nl) of met de Medisch Leider A. Koster, internist-hematoloog (akoster@viecuri.nl, 077-3205555).Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw CV en motivatie, kunt u vóór 31 oktober 2022 a.s. richten aan mevrouw R.P.J. Verhofstad-Janssen, adviseur P&O Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri, via rosaliejanssen@viecuri.nl.