Menubalk - In- uitloggen

Activiteiten

Algemene Ledenvergadering (besloten)
Statutair is vastgelegd dat minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden. In de regel vindt de ALV twee keer per jaar plaats: tijdens de Internistendagen in april en in november/december. NIV-leden worden hiervoor per mail uitgenodigd. De stukken voor de ALV worden in het besloten gedeelte van de website geplaatst.

Strategiedag / Themabijeenkomst (besloten)
Het NIV bestuur wil op de Strategiedag/Themabijeenkomst met de aanwezige NIV-leden in discussie/gesprek komen om onder meer de ambities uit het Strategisch Plan verder vorm te geven en uiteindelijk ook te realiseren.

Echografiecursus
(Spoed)echografie door internisten is sterk aan te bevelen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Derhalve krijgt (spoed)echografie ook een plaats in de opleiding tot internist. Het doel is om binnen enkele jaren na het van kracht worden van het nieuwe opleidingsplan, iedere AIOS op te leiden in echografie.

Symposium seniorleden
Sinds 2011 wordt in juni voor de seniorleden van de NIV een wetenschappelijk middagsymposium georganiseerd in Utrecht. 

Snapperinstituut
Het Snapper-instituut, vernoemd naar Isidore Snapper (1889-1973) heeft als doelstelling het ontwikkelen en aanbieden van een nascholingsprogramma dat gericht is op de essentiële kennis en vaardigheden iedere internist. Via deze nascholing stimuleert het Snapper-instituut tevens kwaliteitsverbetering en cohesie binnen de Interne Geneeskunde. Het Snapper-instituut kent een aantal onderscheidende elementen ten opzichte van andere bij- en nascholingsinitiatieven:
Update van kennis van de Interne Geneeskunde in de volle breedte, kruisbestuiving tussen internisten van alle ‘bloedgroepen’, nadruk op praktische kennis en ‘hands-on’ vaardigheden, georganiseerd vanuit de NIV: vóór en dóór internisten, groot aantal accreditatiepunten en een toplocatie met uitstekende hotelvoorzieningen.

Opleidersdagen (LOIG)
Bij de Landelijke Opleidersdagen Interne Geneeskunde (LOIG) komen actuele opleidingsonderwerpen aan de orde. Voor deze dag(en) worden zowel opleiders als AIOS uitgenodigd.

Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde (NIV en & NVKG)
Wetenschappelijke studies en daarop gebaseerde richtlijnen zijn vaak maar beperkt toepasbaar op ouderen, omdat een wetenschappelijke basis voor de behandeling van zieke ouderen vaak beperkt beschikbaar is. Echter, oudere patiënten vormen een belangrijk aandeel van de (poli)klinische populatie. Er bestaat dus behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing voor medische behandelingen in deze patiëntengroep. Om uiteenlopende redenen is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek bij ouderen een uitdaging. De vraag is hoe we onderzoek binnen deze populatie kunnen stimuleren, welke barrières en acties nodig zijn.