Menubalk - In- uitloggen

NIV-ALS: dé ABCDE training voor internisten, door internisten

De komende jaren wordt de rol van de internist in de spoedzorg steeds groter als gevolg van onder andere de dubbele vergrijzing, een toename in multi-morbiditeit en polyfarmacie. Ook is acute zorg steeds vaker een ontregeling van de chronische aandoening en zien we dat door innovatieve therapieën (insulinepompen, immunotherapie, nieuwe antistollingsmiddelen) internistische expertise in de acute keten steeds noodzakelijker wordt. 

Om de kennis en expertise die de huidige en toekomstige acute zorg van de internist vraagt te behouden en te optimaliseren beoogt de NIV de bekwaamheid van alle leden van de vakgroep, internisten, op eigen locatie/in de regio en in teamverband, in de spoedzorg te onderhouden met de NIV-ALS. De NIV-ALS is de internisten-versie van de bekende, internationale ALS training. Deze ABCDE-training is specifiek gericht op internisten en wordt verzorgd door internisten. In deze training leert de internist een uiterst praktisch probleemgerichte methode om de acuut zieke patiënt op te vangen. Uiteraard met accreditatie door de NIV.

Programma

Voorbereiding
Voorafgaand aan de training maakt de deelnemer een elearning met aan het eind een aantal toets vragen. Deze moet met een voldoende worden afgerond om deel te kunnen nemen aan de NIV-ALS.

Op de dag zelf
Gedurende de dag ga je onder begeleiding van een ervaren instructeur in groepen van max 3 deelnemers uiteen om aan de hand van verschillende scenario’s de ABCDE systematiek te oefenen. Aan het eind van de dag vindt een praktijkexamen plaats. 

Doelgroep

Alle internisten die dienst doen en/of een superviserende rol hebben op de SEH.

Leerdoelen

Medisch handelen 

 • Medische spoedsituaties herkennen en gestructureerd benaderen

 • Basis vaardigheden ABCDE
  • Airway

   • Vrijmaken luchtweg, manoeuvres
   • Inbrengen oro/nasopharyngeale tube

   • Stabilisatie CWK

   • Herkennen en behandelen luchtwegobstructie bij anafylaxie/angio-oedeem

  • Breathing
   • Ventileren: Beademen met masker en ballon en herkennen indicatie non-invasieve beademing, incl. interpretatie arteriëel bloedgas
   • Oxygeneren: Toedienen O2 middels Neusbril, Venturi, NRM-mask
   • Inzetten medicamenteuze therapie bij brochusobstructie en longoedeem 
  • Circulation
   • Herkennen en behandelen van verschillende vormen van shock (obstructief/cardiogeen/hypovolemisch/distributief)

   • ECG beoordelen

     

  • Disability
   • Beoordeling EMV en AVPU

   • Beoordeling lateralisatie

   • Herkennen en behandelen van meningitis, intoxicatie, hypoglykemie

   • Herkennen CVA, status epilepticus

   • Kennen belangrijkste oorzaken van coma

    Inzetten medicamenteuze therapie bij overdosering opiaten of benzodiazepines

     

  • Exposure
   • Herkennen van kritische huidafwijkingen

   • Behandelen van ernstige afwijkingen in temperatuur (koelen of opwarmen)

Communicatie

 • Gestructureerd en bondig relevante informatie verzamelen bij primary assessment middels AMPLE

  • Bij de patiënt, familie, omstanders en ambulance

Samenwerken

 • Hardop denken tijdens primary assesment

 • Hardop benoemen van eerste bevindingen en conclusies
 • Duidelijk en bondig opdrachten geven

  Kennen en afbakenen van eigen kennis en vaardigheden

 • Weten wanneer en hoe hulp in te schakelen

 • Beheers de EWS systematiek & procedures

 • Ken de lokale samenwerkingsafspraken op de SEH (m.n. SEH-arts, verpleegkundige, arts-assistent interne, internist-achterwacht)

Accreditatie

Voor deze training ontvang je 7 accreditatiepunten.

Kosten

Kosten voor deelname bedragen € 575,- euro per persoon.

Data NIV-ALS cursus

 • 1 november 2022 
 • 9 november 2022 
 • 18 november 2022 

Inschrijven

Inschrijven kan per vakgroep op locatie of met een kleine groep/individueel in de regio.

  Let op: Voor deelname geldt per training een minimum (9) en maximum (15) aantal deelnemers. Indien de vakgroep kleiner is dan 9 internisten dan kan de vakgroep aansluiten op een vaste trainingsdag georganiseerd in de regio.

  Meer informatie?

  Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in het volgen van de NIV-ALS? Neem dan contact op via info@internisten.nl