Menubalk - In- uitloggen

Beroepsbelangen Platform

De maatschappelijke en financieel-economische belangen van de internisten worden binnen de NIV door de Beroepsbelangen Platform behartigd. Het platform volgt en zo mogelijk beïnvloedt de ontwikkelingen op het terrein van financiering, organisatie en wetgeving. Het platform treedt zowel adviserend als uitvoerend op.

Samenstelling platform
S.J. (Bas) Huisman, voorzitter
Dr. S. (Sanne) van Wissen, vice voorzitter