Menubalk - In- uitloggen

Commissie Accreditatie

De Commissie Accreditatie toetst nascholingsactiviteiten op basis van vastgestelde criteria. De nascholingen worden online ingediend en beoordeeld via het GAIA-systeem.

Samenstelling commissie
Dr. B.E. (Bastiaan) de Galan, voorzitter
Dr. M.G. (Marleen) van Agtmael-Boerrigter
L.C.H. (Lindy) Frankort, JNIV
T.C.B.M. (Dorenda) van Waterschoot, NIV Bureau


Vacature Commissie Accreditatie

Utrecht, 3 november 2021

De commissie Accreditatie is i.v.m. vertrek van één van de commissieleden op zoek naar versterking. Wij zoeken een perifeer werkzame internist, lid van de NIV, minimaal 5 jaar geregistreerd als internist en praktiserend binnen de interne geneeskunde. De tijdsbesteding is ca. 2 uur per maand (beoordelingen incl. maandelijkse Zoomvergadering in de avonduren). Heeft u belangstelling voor deze vacature? Stuur dan een mail vóór 6 december aan accreditatie@internisten.nl

Taken
De Commissie Accreditatie van de NIV beoordeelt de Nederlandse en buitenlandse nascholingsaanvragen op het gebied van de interne geneeskunde. De beoordelingen verlopen via het GAIA systeem. 

Tijdsbesteding
De commissie vergadert eens per maand via Zoom in de avonduren (bespreekgevallen en overige actuele zaken worden dan behandeld) en eenmaal per jaar in Utrecht (beleidsvergadering). De tijdsbesteding is ca. 2 uur per maand (beoordelingen incl. Zoomvergadering). De zittingsduur is 3 jaar, met evt. een eenmalige verlenging van 3 jaar.

Samenstelling commissie
De commissie bestaat uit drie leden (1 perifere internist, 1 academische internist en 1 JNIV lid). De commissie wordt secretarieel ondersteund door het NIV bureau. 

Vergoeding
De NIV heeft een reiskosten- en vacatievergoeding.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dorenda van Waterschoot (030-899 06 66, accreditatie@internisten.nl) of nalezen op de website van de NIV.