Menubalk - In- uitloggen

Commissie Behoefteraming en Capaciteitsplanning

De Commissie Behoefteraming en Capaciteitsplanning (CBC) adviseert het Concilium Medicinae Internae in het nemen en uitvoeren van maatregelen om de behoefte aan internisten te ramen en te komen tot een optimale planning van de opleidingscapaciteit binnen de Interne geneeskunde en zijn differentiaties, opdat het veld in zijn behoefte kan voorzien en jonge internisten een reëel uitzicht hebben op een baan in het door hen gewenste (sub)specialisme.

Samenstelling commissie
Prof.dr. J.W. (Hans) de Fijter, voorzitter
N.F.A. (Nicolet) in 't Anker, NIV Bureau