Menubalk - In- uitloggen

Commissie Geschiedenis

Gezien het belang van historisch besef bij het functioneren als internist, de rol van geschiedenis bij het plaatsen van het huidig internistisch handelen in context en perspectief, de historische achtergrond van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de interne geneeskunde, en ten slotte de noodzaak van historisch inzicht in de ondersteuning van de behandeling van de patiënt, is een Commissie Geschiedenis van de NIV ingesteld. De commissie houdt zich bezig met:

  1. Het inhoud geven aan de geschiedschrijving van de interne geneeskunde in Nederland;
  2. De betekenis van medische geschiedenis op de agenda van internist en assistent brengen;
  3. Vragen helpen beantwoorden die de huidige interne geneeskunde aan de geschiedenis wil stellen.

Samenstelling commissie
Dr. A. (Arie) Berghout, voorzitter
Prof.dr. W.W. (Wouter) de Herder
Prof.dr. M.H.H. (Mark) Kramer
Prof.dr. P.W. (Peter) de Leeuw
C.R. (Cleo) van Rooijen