Menubalk - In- uitloggen

Commissie Kwaliteit

Het NIV kwaliteitsbeleid vormt het uitgangspunt voor de werkzaamheden van de commissies Kwaliteit, Richtlijnen/Kwaliteitsmeting, het Forum Visitatorum en diverse projectgroepen.

Kwaliteitsbeleid NIV
De NIV Commissie Kwaliteit heeft het kwaliteitsbeleid ontwikkeld op basis van het Strategisch Plan NIV. Bij het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid is ook rekening gehouden met de externe vereisten zoals wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit. Het kwaliteitsbeleid bevat de volgende vijf ambities:

  • Actuele richtlijnen in een vorm die implementatie bevordert
  • Normen voor en toetsing van de kwaliteit van de praktijkvoering
  • Actief bijdragen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid
  • Stimuleren doelmatigheid zorg
  • Transparantie over de kwaliteit van zorg.

Projecten om deze ambities te realiseren, worden grotendeels gefinancierd via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).