Menubalk - In- uitloggen

Commissie Professionaliteit

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft vastgelegd welke rol de NIV kan vervullen in geval van mogelijk disfunctioneren van een internist. Daartoe is de Commissie Professionaliteit ingesteld die zich richt op het internistisch professioneel handelen (internistische competenties) van de desbetreffende internist.
In het document, vastgesteld door de ALV van de NIV, is de werkwijze nader uitgewerkt en toegelicht.

Samenstelling commissie

H.I.F. (Hilde) Royen, voorzitter
Prof.dr. J.B.L. (Joost) Hoekstra
Dr. P. (Peter) Nieboer
Dr. (Wim) Smit
M. (Marieke) Vos, NIV Bureau
S. (Samara) Jaber, Msc, directeur a.i. NIV Bureau