Menubalk - In- uitloggen

Commissie Richtlijnen / Kwaliteitsmeting

Samenstelling commissie
Dr. M.R. (Martin) Schipperus, voorzitter
M. (Merel) van Andel
R.J. (Robbert) van Alphen
O. (Ouafae) Karimi
Prof.dr. J.M. (Jan) Prins
P.R. (Paul) van der Valk
S.U.C. (Sanjay) Sankatsing
G.M. (Maike) van Leeuwen , beleid- en projectondersteuner NIV

De voorzitter van de Commissie Richtlijnen/Kwaliteitsmeting neemt tevens zitting in het platform Kwaliteit. Er is tevens vanuit de NIV iemand afgevaardigd aan de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Deze Raad Kwaliteit betreft een vertegenwoordiging van 29 wetenschappelijke verenigingen en ontwikkelt het overkoepelende kwaliteitsbeleid.