Menubalk - In- uitloggen

Kerngroep Ouderengeneeskunde

De kerngroep ouderengeneeskunde verzorgt het zo belangrijke dwarsverband tussen de internisten-ouderengeneeskunde (OG) en overige internisten en brengt zo de zorg voor multimorbide oudere patiënten terug in het hart van de vereniging. De kerngroep ouderengeneeskunde houdt zich dan ook bezig met de strategische doelstelling van de NIV: ‘De internist neemt het voortouw bij de behandeling van oudere multimorbide patiënt in het ziekenhuis’.

Samenstelling kerngroepbestuur

Het bestuur van de kerngroep wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en de voorzitters en vice-voorzitters van de diverse werkgroepen

Dr. F. (Frederiek) van den Bos, voorzitter
O.M. (Orla) Smit, vice-voorzitter
Dr. M.J.L. (Mike) Peters, DB lid
E.M. (Elske Marije) Abma (sectie)
Dr. J.M.H. (Hanneke) Joosten (vz werkgroep wetenschap)
Dr. A.P.M. (Angèle) Kerckhoffs (vz werkgroep kwaliteit en richtlijnen)
S.L.E. (Els) Lambooij (beroepsbelangen)
Prof. dr. T.H. (Majon) Muller (vice-vz werkgroep wetenschap)
Dr. C (Christian) Oudshoorn (vice-vz werkgroep wetenschap)
Dr. T.R. (Rikje) Ruiter (vice-vz werkgroep kwaliteit en richtlijnen)
A. (Annemieke) Smorenberg (vice-vz werkgroep PR)
R. (Ruben) Visser (vz werkgroep PR)
S.O. (Stephanie) van der Woude (arts-assistent)

M.E.J.A. (Mariëlle) L'Ortye, bestuursondersteuner NIV bureau