Menubalk - In- uitloggen

Platform Medische Innovaties

 

Het Platform Medische Innovaties van de NIV is gestart in januari 2018 en is een plek informatie wordt gedeeld, en discussies worden gevoerd over alles wat te maken heeft met Medische Innovaties. 

De Missie van het Platform is om ‘medische en intern geneeskundige innovaties te stimuleren om daarmee gezondheidswinst te optimaliseren’. De Visie is ‘het verbinden van internisten, patiënten, zorgverleners en de industrie om afstemming van vraag en aanbod van medische innovaties ter bevordering van netwerkzorg te stimuleren’.


Het thema Innovatie komt aan bod in de Strategische Visie 2018-2022, en het Platform zal hier invulling aan geven. Hier valt denken aan het delen van ervaringen van medische innovaties, gericht op mogelijke gebruikers van deze innovaties. 

Het Platform zoekt samenwerking binnen en buiten de NIV. Het Platform verwelkomt dan ook elke enthousiaste internist (en zijn we dat niet allemaal?) om te participeren in het Platform – om zo gezamenlijk naar een toekomst te gaan waar door het delen van ervaren in ontwikkeling of gebruik de implementatie van innovaties versnelt. Het Platform is voor iedereen (ook voor niet-internisten) toegankelijk via een LinkedIn-groep, waar op een interactieve manier met elkaar gediscussieerd kan worden en ook met enige regelmaat nieuws omtrent innovaties gedeeld wordt. 

Een greep uit de bijeenkomsten georganiseerd door het Platform Medische Innovaties

 

De Innovatie Impuls

De Innovatie Impuls is een prijs die voor het eerst in 2022 zal worden uitgereikt ter ondersteuning van een idee om te internistische zorg te vernieuwen. Klik op het logo voor meer informatie over de Innovatie Impuls!

Interessante 'tools'
Hieronder staat een lijst met handige tools die relevant zijn m.b.t. de verschillende aspecten van innovatie, van ontwikkeling tot implementatie. Heb je ook een interessante tool? Stuur deze dan met een email naar het NIV bureau.