Menubalk - In- uitloggen

Platform Wetenschap

In 2017 is in samenwerking met de deelspecialistische verenigingen de NIV kennisagenda vastgesteld. De implementatie van deze kennisagenda vormt een belangrijk onderdeel van de verdere invulling van het onderdeel Wetenschap binnen de vereniging. Het Platform Wetenschap is in 2018 opgericht om de visie op de portefeuille Wetenschap verder uit te werken en vorm te geven.

Samenstelling commissie

Prof.dr. T.H. (Majon) Muller - Voorzitter
Dr. C. (Kees) van Nieuwkoop
Dr. A.E. (Liesbeth) Hak 
Dr. J.L.H. (Jean-Louis) Kerkhoffs
Prof.dr. N.R. (Nienke) Biermasz
Prof.dr. (Frank) Leebeek
Prof. dr. A.R.H. (Arthur) van Zanten
Prof.dr. C (Kees) Kramers 
Dr. M.E.T. (Margot) Tesselaar 
Prof.dr. E.J. (Ewout) Hoorn
Dr. J.M.H. (Hanneke) Joosten 
Dr. R. (Roeland) Huijgen  

A.W. (Roos) Boerman