Menubalk - In- uitloggen

Redactieraad Magazine

Het magazine Interne Geneeskunde verschijnt ieder kwartaal. Het blad is gevuld met achtergrondartikelen over de volle breedte van de interne geneeskunde, met dus ook met ruimte voor de deelspecialistische verenigingen. Dit past precies in de lijn van Kracht in diversiteit: elkaar versterken.

Samenstelling Redactieraad
Ir. H.C. (Hans) Ablij, voorzitter
Dr. G.S. (Gysèle) Bleumink, hoofdredacteur
C.M.A. (Caroline) Canté, JNIV
P. (Paula) van Eerde, NIV Bureau
M.M.C. (Marianne) Hendriks, JNIV
C.G. (Charlotte) Krol
L. (Lianne) van der Meer
Dr. D. (Darius) Soonawala 
Dr. H.M (Heleen) de Wit