Menubalk - In- uitloggen

Werkgroep Europa

In federatief verband is sprake van een Europese internistenvereniging, de European Federation of Internal Medicine (EFIM). De EFIM, waarbij 31 landen zijn aangesloten, heeft tot doel de bevordering van de Europese integratie door contacten tussen internisten onderling. De NIV ondersteunt de activiteiten van deze vereniging door middel van een automatisch lidmaatschap van alle NIV-leden.

Samenstelling werkgroep
Dr. F.H. (Frank) Bosch
Dr. S.H.W. (Sjoerd) van Bree
L.C.J. (Charlotte) de Bree, JNIV
Dr. J.W.F. (Jan Willem) Elte
Prof.dr. R.O.B. (Rijk) Gans
Prof.dr. H.A.H. (Karin) Kaasjager
Prof.dr. M.H.H. (Mark) Kramer
Dr. H.P. (Hein) Muller
Dr. J.L. (Jan) Nouwen
M.L. (Madelon) de Rooij
S. Jaber, MSc, NIV Bureau - directeur a.i.