Menubalk - In- uitloggen

Sectie Allergologie en Klinische Immunologie

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie.

Samenstelling sectie
Dr. P.L.A. (Paul) van Daele, voorzitter
Z. (Zana) Pavlica, secretaris
F. (Femke) Bonte-Mineur
M.H. (Matthias) Busch, JNIV
Dr. A.E. (Liesbeth) Hak
Dr. G.E. (Georgette) Hoogslag, JNIV
A.F. (Faiz) Karim
Dr. H.L. (Helen) Leavis
M.S. (Maurits) van Maaren
Dr. C.G.M. (Chris) Nieuwhof
Dr. J.N.G. (Hanneke) Oude Elberink
Dr. P. (Pieter) van Paassen
Dr. A. (Bram) Rutgers
Dr. I. (Ingrid) Terreehorst