Menubalk - In- uitloggen

Sectie Endocrinologie

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie.

Samenstelling sectie
Prof.dr. M.L. (Madeleine) Drent, voorzitter
Dr. R.A. (Richard) Feelders, vice-voorzitter
Dr. C.B. (Teri) Brouwer, secretaris
Dr. N.M. (Natasha) Appelman-Dijkstra
dr. P.H.L.T. (Peter) Bisschop
Dr. M. (Manuel) Castro Cabezas
Dr. B. (Bas) Havekes
Dr. M.M. (Melanie) van der Klauw
dr. E. (Eveline) Bruinstroop, JNIV
R.H.P. (Rachel) Schreurs, JNIV
Dr. A.M.E. (Aline) Stades
Dr. M.M.L. (Nike) Stikkelbroeck

Kamer Diabetes binnen NVDO
In toenemende mate is de behandeling van diabetes een belangrijk maatschappelijk onderwerp waar internisten ook duidelijker in de discussie vertegenwoordigd dienen te zijn. Belangrijk is dan ook een legitimiteit om namens internisten iets te kunnen zeggen. Met andere woorden elke in diabetes geïnteresseerde internist moet dan ook haar/zijn stem kunnen laten horen. Om niet nog een nieuwe vereniging op te moeten richten is besloten om als kerngroep diabetes samen te werken met de NVDO. Elke internist kan lid worden van de NVDO en op die manier actief zijn. Het doel is om op deze manier onze patiënten in de tweede / derde lijn op een kwalitatief goede manier te kunnen blijven behandelen.

Samenstelling Kamer Diabetes
Dr. Th. (Thomas) van Bemmel, voorzitter
W.L. (Wendela) de Ranitz-Greven, secretaris
Dr. C.B. (Teri) Brouwer
Dr. L.T. (Lioe-Ting) Dijkhorst-Oei
Dr. R.P.L.M. (Roel) Hoogma
Dr. E.H. (Eric) Serné
Prof.dr. C.J.J. (Cees) Tack
Dr. H.W. (Harold) de Valk