Menubalk - In- uitloggen

Sectie Intensive Care

Sectie Intensive Care
Deze sectie is door het NIV-bestuur ingesteld om te adviseren over specifieke internistische aspecten van de Intensive Care beroepsuitoefening.
Alles ten aanzien van de IC-opleiding, (her)registratie en visitatie valt onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Voor meer informatie over de GIC zie onderstaand.

Samenstelling sectie
Prof. dr. A.R.H. (Arthur) van Zanten, voorzitter
A.J.B.W. (Arjen) Brouwers, secretaris
C. (Carina) Bethlehem
R.G.E. (Rob) Broers (JNIV)
H.G. (Hinke) Jongsma-van Netten
Dr. E.J. (Erik Jan) van Lieshout
A.J. (Arend-Jan) Meinders
Dr. J. (Jesse) de Metz
D.L.J. (David) Moolenaar
M.E. (Mark) Seubert
W.A.C. (Kristine) Vonhof - Koekkoek (JNIV)

Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)
Intensive Care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van de volgende moederspecialismen: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie; Nederlandse Internisten Vereniging; Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose; Nederlandse Vereniging voor Intensive Care; Nederlandse Vereniging voor Neurologie; Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie; Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

Alles ten aanzien van de IC-opleiding, (her)registratie en visitatie valt onder verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). In de GIC zitten alle opleiders Intensive Care geneeskunde en afgevaardigden van de bovenstaande verenigingen. De GIC adviseert de verenigingen ten aanzien van opleiding en (her)registratie in de differentiatie IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde. Over de uitkomst van de opleidingsvisitatie wordt verslag uitgebracht aan de diverse concilia.

Afgevaardigden in de GIC (namens de NIV)
Prof. dr. A.R.H. (Arthur) van Zanten

Afgevaardigde in het Concilium
Prof. dr. A.R.H. (Arthur) van Zanten

GIC secretariaat
tel. 030-2823778 email: gic@internisten.nl