Menubalk - In- uitloggen

Sectie Vasculaire Geneeskunde

Elke differentiatie van de Interne Geneeskunde is georganiseerd in een sectie. De secties zijn adviesorganen van het Concilium Medicinae Internae. De secties adviseren ten aanzien van de opleiding over de opleidingseisen per differentiatie, criteria en erkenning voor opleidingsinrichting differentiatie d.m.v. visitaties. Tevens adviseren de secties over de (her)registratie van internisten in de betreffende differentiatie.

Samenstelling sectie
Dr. E.H (Erik) Serné, voorzitter
Dr. D.J. (Udo) Mulder, secretaris
Dr. B.J.H. (Bert-Jan) van den Born
Dr. J. (Jaap) Deinum
Dr. L.T. (Lioe-Ting) Dijkhorst-Oei
Dr. M. (Mandy) van Hoek
Dr. F.A. (Erik) Klok
Prof. dr. A.A. (Bram) Kroon
L.C.L.M. (Lisanne) Naves, namens JNIV
L.L.F.G. (Lars) Valke, namens de JNIV
Prof. dr. F.L.J. (Frank) Visseren