Menubalk - In- uitloggen

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de vereniging. In dat kader is het bestuur belast met de ontwikkeling en het vaststellen en uitvoeren van het algemene beleid van de NIV. Over de verschillende beleidsonderwerpen laat het bestuur zich adviseren door commissies en werkgroepen van de vereniging. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

Samenstelling

Evert-Jan de Kruijf
voorzitter
Gysèle Bleumink
secretaris
Thomas van Bemmel
penningmeester
Robert van den Broek
JNIV
Jan Baars
Kwaliteit
Peter Nieboer
Beroepsbelangen
Robin Peeters
Wetenschap
Yvo Smulders
Opleiding