ALV & bestuursbesluiten

ALV & bestuursbesluiten

Algemene Ledenvergadering
Statutair is vastgelegd dat minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden. In de regel vindt de ALV twee keer per jaar plaats: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. NIV-leden worden hiervoor per mail uitgenodigd. De stukken voor de ALV worden in MijnNIV geplaatst.