ALV & bestuursbesluiten

ALV & bestuursbesluiten

Algemene Ledenvergadering

Programma maandag 18 december 2023

De ALV in december wordt voorafgegaan door een buffet en een werksessie. Het programma is als volgt:

17:15 – 18:00 uur Inloop met buffet
18:00 – 19:00 uur Werksessie Scholingsconcept ‘de Brede Basis’
19:00 – 20:45 uur Algemene Ledenvergadering NIV

18:00 – 19:00 uur Werksessie Scholingsconcept ‘de Brede Basis’

De ALV wordt voorafgegaan door een werksessie over het scholingsconcept ‘de Brede Basis’ (18:00-19:00 uur). De toekomstige internistische patiënt vraagt om behoud van een sterke basiskennis en deze sessie is een kans om gezamenlijk aan dit belangrijke scholingsconcept te werken. We ontvangen graag jouw bijdrage hierbij zodat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst blijven voorzien in passende zorg voor de internistische patiënt. 

19:00 – 20:45 uur Algemene Ledenvergadering NIV

Tijdens de ALV worden verder o.a. de volgende onderwerpen besproken:

• Nieuwe systematiek Kwaliteitsvisitatie
• Beleidsvoorstel ouderengeneeskunde
• Stand van zaken dossier Duurzame Inzetbaarheid van de internist (in opleiding)

Bijlagen

De definitieve agenda en de stukken worden uiterlijk 10 dagen vóór de ALV in MijnNIV geplaatst.

Aanmelden

Klik hiervoor op deze link. Na inloggen kies je ‘Werksessie + Algemene Ledenvergadering (ALV)’, datum (18 december 2023) en in het volgende scherm op ‘inschrijven’ voor buffet en/of werksessie & ALV. Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.