Cursusaanbod en events

Cursusaanbod en events

Internistendagen

De Internistendagen 2025 komen er weer aan op 16, 17 & 18 april 2025 in het MECC in Maastricht.

Klik hier voor meer informatie over de Internistendagen.

Landelijke opleidingsdagen

Bij de Landelijke Opleidersdagen Interne Geneeskunde (LOIG) komen actuele opleidingsonderwerpen aan de orde. Voor deze dag(en) worden zowel opleiders als AIOS uitgenodigd.

De Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG) zal in 2025 plaatsvinden op woensdag 5 februari in het NBC te Nieuwegein. In het najaar wordt de uitnodiging verstuurd.

NIV-ALS

De komende jaren wordt de rol van de internist in de spoedzorg steeds groter als gevolg van onder andere de dubbele vergrijzing, een toename in multi-morbiditeit en polyfarmacie. Ook is acute zorg steeds vaker een ontregeling van de chronische aandoening en zien we dat door innovatieve therapieën (insulinepompen, immunotherapie, nieuwe antistollingsmiddelen) internistische expertise in de acute keten steeds noodzakelijker wordt. 

Om de kennis en expertise die de huidige en toekomstige acute zorg van de internist vraagt te behouden en te optimaliseren beoogt de NIV de bekwaamheid van alle leden van de vakgroep, internisten, op eigen locatie/in de regio en in teamverband, in de spoedzorg te onderhouden met de NIV-ALS. De NIV-ALS is de internisten-versie van de bekende, internationale ALS training. Deze ABCDE-training is specifiek gericht op internisten en wordt verzorgd door internisten. In deze training leert de internist een uiterst praktisch probleemgerichte methode om de acuut zieke patiënt op te vangen. Uiteraard met accreditatie door de NIV.

Programma
Voorbereiding
Voorafgaand aan de training maakt de deelnemer een e-learning met aan het eind een aantal toets vragen. Deze moet met een voldoende worden afgerond om deel te kunnen nemen aan de NIV-ALS.

Op de dag zelf
Gedurende de dag ga je onder begeleiding van een ervaren instructeur in groepen van maximaal 3 deelnemers uiteen om aan de hand van verschillende scenario’s de ABCDE systematiek te oefenen. Aan het eind van de dag vindt een praktijkexamen plaats. 

Doelgroep
Alle internisten die dienst doen en/of een superviserende rol hebben op de SEH.

Leerdoelen
Medisch handelen 

 • Medische spoedsituaties herkennen en gestructureerd benaderen
 • Basis vaardigheden ABCDE  
  • Airway  
   • Vrijmaken luchtweg, manoeuvres
   • Inbrengen oro/nasopharyngeale tube
   • Stabilisatie CWK
   • Herkennen en behandelen luchtwegobstructie bij anafylaxie/angio-oedeem
  • Breathing  
   • Ventileren: Beademen met masker en ballon en herkennen indicatie non-invasieve beademing, incl. interpretatie arteriëel bloedgas
   • Oxygeneren: Toedienen O2 middels Neusbril, Venturi, NRM-mask
   • Inzetten medicamenteuze therapie bij brochusobstructie en longoedeem 
  • Circulation  
   • Herkennen en behandelen van verschillende vormen van shock (obstructief/cardiogeen/hypovolemisch/distributief)
   • ECG beoordelen 
  • Disability  
   • Beoordeling EMV en AVPU
   • Beoordeling lateralisatie
   • Herkennen en behandelen van meningitis, intoxicatie, hypoglykemie
   • Herkennen CVA, status epilepticus
   • Kennen belangrijkste oorzaken van comaInzetten medicamenteuze therapie bij overdosering opiaten of benzodiazepines 
  • Exposure  
   • Herkennen van kritische huidafwijkingen
   • Behandelen van ernstige afwijkingen in temperatuur (koelen of opwarmen)

Communicatie

 • Gestructureerd en bondig relevante informatie verzamelen bij primary assessment middels AMPLE
  • Bij de patiënt, familie, omstanders en ambulance

Samenwerken

 • Hardop denken tijdens primary assesment
 • Hardop benoemen van eerste bevindingen en conclusies
 • Duidelijk en bondig opdrachten gevenKennen en afbakenen van eigen kennis en vaardigheden
 • Weten wanneer en hoe hulp in te schakelen
 • Beheers de EWS systematiek & procedures
 • Ken de lokale samenwerkingsafspraken op de SEH (m.n. SEH-arts, verpleegkundige, arts-assistent interne, internist-achterwacht)

Accreditatie
Voor deze training ontvang je 7 accreditatiepunten.

Kosten
Kosten voor deelname bedragen € 575,- euro per persoon.

Inschrijven
Inschrijven kan per vakgroep op locatie of met een kleine groep/individueel in de regio.

Let op: Voor deelname geldt per training een minimum (9) en maximum (15) aantal deelnemers. Indien de vakgroep kleiner is dan 9 internisten dan kan de vakgroep aansluiten op een vaste trainingsdag georganiseerd in de regio.

Programma indeling

Bekijk hier het voorbeeld programma.

Meer informatie?
Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in het volgen van de NIV-ALS? Neem dan contact op met Liselore Knape (NIV bureaumedewerker) via knape@internisten.nl

NIV cursus Echografie

(Spoed)echografie door internisten is sterk aan te bevelen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Derhalve krijgt (spoed)echografie ook een plaats in de opleiding tot internist. Het doel is om binnen enkele jaren na het van kracht worden van het nieuwe opleidingsplan, iedere AIOS op te leiden in echografie. De taskforce Echografie van de NIV heeft gedefinieerd welke onderdelen van de point-of-care echografie essentieel zijn voor de internist. Dit basispakket behelst longechografie, basale echocardiografie en onderzoek naar ascites, AAA, hydronefrose, retentieblaas, galstenen, DVT en splenomegalie en is toepasbaar in acute situaties op de SEH of de verpleegafdeling, maar komt ook uitstekend van pas tijdens een polikliniekbezoek of een reguliere visite op de afdeling. Tijdens de cursus zal dit hele pakket aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op hands-on oefenen. Rigoureuze didactische methoden garanderen dat de leerstof ook echt goed onthouden wordt. Schrijf je in en voeg je bij de voorhoede van echograferende internisten! 

Leidraad opslag van echobeelden gemaakt door internisten (i.o.)
Onder internisten in den lande wordt verschillend gedacht over de noodzaak om eigen echobeelden op te slaan in het elektronisch patiëntdossier. Met dit document willen wij de verschillende standpunten toelichten en een leidraad bieden voor de opslag van echobeelden gemaakt door internisten (i.o.).

Data echocursus (bij inschrijven zie je hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn of dat deze cursus vol zit, max 20 deelnemers per cursus).
De kosten zijn: € 1.340,-incl. 2 hotelovernachtingen en 2 x diner. Exclusief 2 hotelovernachtingen en diners zijn de kosten € 1270,-.
Niet leden betalen € 200,- meer.
Iedereen kan zich aanmelden voor deze cursus, ook niet internisten en geen aios interne geneeskunde.

Een paar dagen na de cursus wordt een factuur gestuurd.

27 t/m 29 mei 2024, Akoesticum Ede (maandag t/m woensdag)
10 t/m 12 juni 2024, Akoesticum Ede (maandag t/m woensdag)
3 t/m 5 juli 2024, Akoesticum Ede (woensdag t/m vrijdag)
23 t/m 25 september 2024, Akoesticum Ede (maandag t/m woensdag)
7 t/m 9 oktober 2024, Akoesticum Ede (maandag t/m woensdag)
20 t/m 22 november 2024, Akoesticum Ede (woensdag t/m vrijdag)
16 t/m 18 december 2024, Akoesticum Ede (maandag t/m woensdag

Tijdsindeling:
dag 1: 10.00 – 18.30 uur (aansluitend diner)
dag 2: 8.30 – 18.00 uur (diner in restaurant op loopafstand van Akoesticum)
dag 3: 7.30 – 17.00 uur

Voorbereiding:
Ter voorbereiding op de cursus dien je het boek of e-boek Point of Care Ultrasound, 2nd edition van Nilam J Soni & Robert Arntfield & Pierre Kory ((ISBN 978-0-323-54470-2) aan te schaffen, dit kan via deze link

De volgende hoofdstukken dienen van te voren aandachtig te worden doorgenomen:
•    Section 1. Fundamental Principles of Ultrasound: geheel
•    Section 2. Lungs and Pleura: Hoofdstukken 7 t/m 10 (t/m Solid Pleural Pathology) en 12
•    Section 3. Heart: Hoofdstukken 13 t/m 16 (zonder Estimating pulmonary artery pressures), 17, 18, 22 en 23
•    Section 4. Abdomen and Pelvis: Hoofdstukken 24 t/m 28
•    Section 5. DVT,  hoofdstuk 34

GAIA / Accreditatie
De cursus is voor 18 uur geaccrediteerd.

Inschrijven
Instructie online aanmelden: (log in en klik op je naam, NIV bijeenkomsten, NIV echocursus en zoek de datum op.
Bijeenkomsten niet ingelogd (voor niet leden of als iemand nog geen inlog heeft/vergeten is).

Indien je dieetwensen hebt moet je dit zelf (eenmalig) aanvullen op je persoonskaart. Ga naar home – mijn gegevens – aanpassen (rechts bovenaan) – dieetwensen invullen en klik daarna onderaan op aanpassen.

Eendaagse NIV refresher echografie
Point-of-care echografie brengt de internist terug naar het bed van de patiënt. Dit is niet alleen ontzettend leuk maar helpt ook om uw DD aan te scherpen en uw werkdiagnose te onderbouwen. Derhalve heeft deze vorm van echografie een plaats in het opleidingsplan interne geneeskunde. Inmiddels hebben veel internisten en internisten in opleiding de driedaagse NIV echografie cursus gevolgd.

Sommige mensen die de cursus hebben gevolgd, hebben behoefte om hun kennis en vaardigheden op te frissen. Voor hen bieden wij een ééndaagse refresher cursus aan. Tijdens deze dag wordt heel veel gescand met een klinisch focus: de patiënt met dyspnoe en shock; nierinsufficiëntie, verdenking ascites en verdenking diep veneuze trombose. Ook is er ruimte voor uw persoonlijke trainingsvaardigheden.

Kosten
€ 700,- voor leden en € 775,- voor niet leden.

Locatie en Accreditatie:
Akoesticum te Ede. 6 uur geaccrediteerd.

Data:
Donderdag 19 september (max 12 plekken)
Dinsdag 3 december (max 12 plekken)

Inschrijven via https://mijnniv.internisten.nl/login?url=%2fklantportal-organisatie-prs%2fbijeenkomsten

Deelname zal per e-mail worden bevestigd.

Namens de Taskforce Echografie,

Martijn Bauer, voorzitter

Snapperinstituut

Het Snapper-instituut, vernoemd naar Isidore Snapper (1889-1973) heeft als doelstelling het ontwikkelen en aanbieden van een nascholingsprogramma dat gericht is op de essentiële kennis en vaardigheden iedere internist. Via deze nascholing stimuleert het Snapper-instituut tevens kwaliteitsverbetering en cohesie binnen de Interne Geneeskunde. Het Snapper-instituut kent een aantal onderscheidende elementen ten opzichte van andere bij- en nascholingsinitiatieven.

 • Update van kennis van de Interne Geneeskunde in de volle breedte
 • Kruisbestuiving tussen internisten van alle ‘bloedgroepen’
 • Nadruk op praktische kennis en ‘hands-on’ vaardigheden
 • Georganiseerd vanuit de NIV: vóór en dóór internisten
 • Groot aantal accreditatiepunten
 • Toplocatie met uitstekende hotelvoorzieningen

In de folder vind je verdere informatie.

Elke regio organiseert 2 á 3 Snappercursussen. Deelnemers aan de cursus kunnen ook als docent worden gevraagd.


Data en kosten

De volgende Snappercursussen staan gepland:
24 tot en met 26 januari 2024 – regio Utrecht, Hotel Restaurant Oud Londen te Zeist
26 tot en met 28 juni 2024 – regio Leiden, Kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest
23 tot en met 25 oktober 2024 – regio Leiden, Kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest

De kosten voor de Snappercursus bedragen € 1250,- incl. twee hotelovernachtingen en 24 accreditatiepunten. Niet leden betalen € 1500,-. Zonder overnachtingen wordt 100,- in mindering gebracht.


Inschrijven
Inschrijven kan vanaf nu online (let op deze link heeft niets met de NIV-website en het daarvoor ingestelde wachtwoord te maken)
Bijeenkomsten niet ingelogd (voor niet leden of als iemand nog geen inlog heeft/vergeten is).
Klik op wachtwoord opvragen en vul je emailadres in (in de meeste gevallen is dit je werk emailadres, probeer anders je privé email. (emailadres is je gebruikersnaam).

 1. In je mail ontvang je een bericht waarmee je een wachtwoord kunt instellen. 
 2. Klik op de link in je mail en stel je wachtwoord in
 3. Selecteer dan je naam 
 4. Je bent nu ingelogd
 5. Klik daarna op Bijeenkomsten / Klik daarna op Bijeenkomsten / NIV / Snappercursus (maand)
 6. Je kunt je nu inschrijven voor de cursus met of zonder overnachting(en)

Indien je dieetwensen hebt moet je dit zelf (eenmalig) aanvullen op je persoonskaart. Ga naar home – mijn gegevens – aanpassen (rechts bovenaan) – dieetwensen invullen en klik daarna onderaan op aanpassen.

Snapper folder (versie 2016)

Symposium seniorleden

Sinds 2011 wordt in juni voor de seniorleden van de NIV een wetenschappelijk middagsymposium georganiseerd in Utrecht. 
Op 19 juni 2024 wordt het middagsymposium georganiseerd in Karel V te Utrecht. Het programma vindt u hier. Inschrijven, stuur een mail naar knape@internisten.nl.

Wetenschapsdag ouderengeneeskunde 2024

De Wetenschapsdag Ouderengeneeskunde vindt dit jaar plaats op donderdag 21 november. Deze dag wordt georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en NVKG.

Nadere informatie volgt, maar reserveer deze dag alvast in uw agenda!

Fellowdagen

Acute geneeskunde
Fellowdagen
Voor de fellowdagen acute geneeskunde verwijzen we je naar de website van de NVIAG.


Allergologie – Klinische Immunologie
Datum volgt.


Endocrinologie
Datum volgt


Infectieziekten 
IIO-dagen 2024

09-04-2024 – IIO-dag – Vaccinatie bij afweerstoornissen en outbreakmanagement – Utrecht UMC. Klik hier om je in te schrijven.
17-05-2024 – IIO-dag – NVAMM- symposium (Utrecht) – inschrijflink volgt via mail

Masterclass Infectieziekten 2024


Intensive Care
GIC cursusdagen
Voor de GIC cursusdagen verwijzen we je naar de GIC website.


Nefrologie
NIO dagen 2023
Voor de NIO-dagen verwijzen we je naar de website van de NFN.


Ouderengeneeskunde 
Fellowdagen 2024/ 2025
Locatie: Domus Medica

09-01-2024 – Samen beslissen/ Palliatieve zorg – UMC Groningen – aanmelden
14-05-2024 – Kwetsbare ouderen SEH/ Behandelbeslissingen – Leiden UMC – aanmelden
10-09-2024 – Val en fractuurpreventie – Amsterdam UMC – aanmelden
14-01-2025 – Cardiovasculaire veroudering – Utrecht UMC – aanmelden
13-05-2025 – Cognitie/ Psychiatrie – Maastricht UMC+ – aanmelden