Cursusaanbod en events

Cursusaanbod en events

Internistendagen

De Internistendagen 2023 komen er weer aan op 20 & 21 april 2023 in het MECC in Maastricht.

Klik hier voor meer informatie over de Internistendagen.

Landelijke opleidingsdagen

Bij de Landelijke Opleidersdagen Interne Geneeskunde (LOIG) komen actuele opleidingsonderwerpen aan de orde. Voor deze dag(en) worden zowel opleiders als AIOS uitgenodigd.

De Landelijke Opleidingsdag Interne Geneeskunde (LOIG) zal in 2024 plaatsvinden op woensdag 28 februari in de Reehorst te Ede.

Inschrijving gaat in oktober/november open.

NIV-ALS

De komende jaren wordt de rol van de internist in de spoedzorg steeds groter als gevolg van onder andere de dubbele vergrijzing, een toename in multi-morbiditeit en polyfarmacie. Ook is acute zorg steeds vaker een ontregeling van de chronische aandoening en zien we dat door innovatieve therapieën (insulinepompen, immunotherapie, nieuwe antistollingsmiddelen) internistische expertise in de acute keten steeds noodzakelijker wordt. 

Om de kennis en expertise die de huidige en toekomstige acute zorg van de internist vraagt te behouden en te optimaliseren beoogt de NIV de bekwaamheid van alle leden van de vakgroep, internisten, op eigen locatie/in de regio en in teamverband, in de spoedzorg te onderhouden met de NIV-ALS. De NIV-ALS is de internisten-versie van de bekende, internationale ALS training. Deze ABCDE-training is specifiek gericht op internisten en wordt verzorgd door internisten. In deze training leert de internist een uiterst praktisch probleemgerichte methode om de acuut zieke patiënt op te vangen. Uiteraard met accreditatie door de NIV.

Programma
Voorbereiding
Voorafgaand aan de training maakt de deelnemer een e-learning met aan het eind een aantal toets vragen. Deze moet met een voldoende worden afgerond om deel te kunnen nemen aan de NIV-ALS.

Op de dag zelf
Gedurende de dag ga je onder begeleiding van een ervaren instructeur in groepen van maximaal 3 deelnemers uiteen om aan de hand van verschillende scenario’s de ABCDE systematiek te oefenen. Aan het eind van de dag vindt een praktijkexamen plaats. 

Doelgroep
Alle internisten die dienst doen en/of een superviserende rol hebben op de SEH.

Leerdoelen
Medisch handelen 

 • Medische spoedsituaties herkennen en gestructureerd benaderen
 • Basis vaardigheden ABCDE  
  • Airway  
   • Vrijmaken luchtweg, manoeuvres
   • Inbrengen oro/nasopharyngeale tube
   • Stabilisatie CWK
   • Herkennen en behandelen luchtwegobstructie bij anafylaxie/angio-oedeem
  • Breathing  
   • Ventileren: Beademen met masker en ballon en herkennen indicatie non-invasieve beademing, incl. interpretatie arteriëel bloedgas
   • Oxygeneren: Toedienen O2 middels Neusbril, Venturi, NRM-mask
   • Inzetten medicamenteuze therapie bij brochusobstructie en longoedeem 
  • Circulation  
   • Herkennen en behandelen van verschillende vormen van shock (obstructief/cardiogeen/hypovolemisch/distributief)
   • ECG beoordelen 
  • Disability  
   • Beoordeling EMV en AVPU
   • Beoordeling lateralisatie
   • Herkennen en behandelen van meningitis, intoxicatie, hypoglykemie
   • Herkennen CVA, status epilepticus
   • Kennen belangrijkste oorzaken van comaInzetten medicamenteuze therapie bij overdosering opiaten of benzodiazepines 
  • Exposure  
   • Herkennen van kritische huidafwijkingen
   • Behandelen van ernstige afwijkingen in temperatuur (koelen of opwarmen)

Communicatie

 • Gestructureerd en bondig relevante informatie verzamelen bij primary assessment middels AMPLE
  • Bij de patiënt, familie, omstanders en ambulance

Samenwerken

 • Hardop denken tijdens primary assesment
 • Hardop benoemen van eerste bevindingen en conclusies
 • Duidelijk en bondig opdrachten gevenKennen en afbakenen van eigen kennis en vaardigheden
 • Weten wanneer en hoe hulp in te schakelen
 • Beheers de EWS systematiek & procedures
 • Ken de lokale samenwerkingsafspraken op de SEH (m.n. SEH-arts, verpleegkundige, arts-assistent interne, internist-achterwacht)

Accreditatie
Voor deze training ontvang je 7 accreditatiepunten.

Kosten
Kosten voor deelname bedragen € 575,- euro per persoon.

Inschrijven
Inschrijven kan per vakgroep op locatie of met een kleine groep/individueel in de regio.

Let op: Voor deelname geldt per training een minimum (9) en maximum (15) aantal deelnemers. Indien de vakgroep kleiner is dan 9 internisten dan kan de vakgroep aansluiten op een vaste trainingsdag georganiseerd in de regio.

Programma indeling

Bekijk hier het voorbeeld programma.

Meer informatie?
Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in het volgen van de NIV-ALS? Neem dan contact op met Liselore Knape (NIV bureaumedewerker) via knape@internisten.nl

NIV cursus Echografie

(Spoed)echografie door internisten is sterk aan te bevelen om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren. Derhalve krijgt (spoed)echografie ook een plaats in de opleiding tot internist. Het doel is om binnen enkele jaren na het van kracht worden van het nieuwe opleidingsplan, iedere AIOS op te leiden in echografie.De taskforce Echografie van de NIV heeft gedefinieerd welke onderdelen van de point-of-care echografie essentieel zijn voor de internist. Dit basispakket behelst longechografie, basale echocardiografie en onderzoek naar ascites, AAA, hydronefrose, retentieblaas, galstenen en splenomegalie en is toepasbaar in acute situaties op de SEH of de verpleegafdeling, maar komt ook uitstekend van pas tijdens een polikliniekbezoek of een reguliere visite op de afdeling. Tijdens de cursus zal dit hele pakket aan bod komen, waarbij de nadruk ligt op hands-on oefenen. Rigoureuze didactische methoden garanderen dat de leerstof ook echt goed onthouden wordt. Schrijf je in en voeg je bij de voorhoede van echograferende internisten! 

Leidraad opslag van echobeelden gemaakt door internisten (i.o.)
Onder internisten in den lande wordt verschillend gedacht over de noodzaak om eigen echobeelden op te slaan in het elektronisch patiëntdossier. Met dit document willen wij de verschillende standpunten toelichten en een leidraad bieden voor de opslag van echobeelden gemaakt door internisten (i.o.).

Data echocursus (bij inschrijven zie je hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn of dat deze cursus vol zit, max 20 deelnemers per cursus)
De kosten vanaf augustus 2023 zijn: 1.340,- incl. 2 hotelovernachtingen en 2 x diner. Exclusief 2 hotelovernachtingen en diners zijn de kosten
€ 1270,-. Niet leden betalen € 200,- meer.
Iedereen kan zich aanmelden voor deze cursus, ook niet internisten en geen aios interne geneeskunde.

2023
11 t/m 13 oktober 2023, Akoesticum Ede (max 45 plekken, er zijn extra plekken gecreëerd)
15 t/m 17 november 2023, Akoesticum Ede
6 t/m 8 december 2023, Akoesticum Ede

2024
17 t/m 19 januari 2024, Akoesticum Ede
7 t/m 9 februari 2024, Akoesticum Ede

Tijdsindeling:
dag 1: 9.00 – 20.00 uur (inclusief diner)
dag 2: 8.30 – 18.00 uur
dag 3: 7.30 – 17.00 uur

Een paar dagen na de cursus wordt een factuur gestuurd.

Voorbereiding:
Ter voorbereiding op de cursus dien je het boek of e-boek Point of Care Ultrasound, 2nd edition van Nilam J Soni & Robert Arntfield & Pierre Kory ((ISBN 978-0-323-54470-2) aan te schaffen, dit kan via deze link

De volgende hoofdstukken dienen van te voren aandachtig te worden doorgenomen:
• Section 1. Fundamental Principles of Ultrasound: geheel
• Section 2. Lungs and Pleura: Hoofdstukken 7 t/m 10 (t/m Solid Pleural Pathology) en 12
• Section 3. Heart: Hoofdstukken 13 t/m 16 (zonder Estimating pulmonary artery pressures), 17, 18, 22 en 23
• Section 4. Abdomen and Pelvis: Hoofdstukken 24 t/m 28

GAIA / Accreditatie
De cursus is voor 18 uur geaccrediteerd.

Inschrijven
Instructie online aanmelden:
Bijeenkomsten niet ingelogd (voor niet leden of als iemand nog geen inlog heeft/vergeten is).

 1. Je kunt je hier online aanmelden (let op deze site staat niet in verbinding met de NIV website, vandaar dat een nieuw wachtwoord moet worden aangevraagd). Advies is om via google chrome naar de link te gaan.
 1. Je komt nu op de inlogpagina. 
 1. Klik op wachtwoord opvragen en vul je emailadres in ((in de meeste gevallen is dit je werk emailadres, probeer anders je privé email. (emailadres is je gebruikersnaam)
 1. In je mail ontvang je een bericht waarmee je een wachtwoord kunt instellen
 1. Klik op de link in je mail en stel je wachtwoord in
 1. Je bent nu ingelogd .
 1. Selecteer dan je naam
 1. Klik daarna op Bijeenkomsten / NIV / NIV Echocursus (maand) / kies NIV Echocursus met of zonder overnachting.

Indien je dieetwensen hebt moet je dit zelf (eenmalig) aanvullen op je persoonskaart. Ga naar home – mijn gegevens – aanpassen (rechts bovenaan) – dieetwensen invullen en klik daarna onderaan op aanpassen.

Deelname zal per e-mail worden bevestigd.

Namens de Taskforce Echografie,

Martijn Bauer
Frank Bosch
Dirk Tjwa
Bram Vrijsen

Snapperinstituut

Het Snapper-instituut, vernoemd naar Isidore Snapper (1889-1973) heeft als doelstelling het ontwikkelen en aanbieden van een nascholingsprogramma dat gericht is op de essentiële kennis en vaardigheden iedere internist. Via deze nascholing stimuleert het Snapper-instituut tevens kwaliteitsverbetering en cohesie binnen de Interne Geneeskunde. Het Snapper-instituut kent een aantal onderscheidende elementen ten opzichte van andere bij- en nascholingsinitiatieven.

 • Update van kennis van de Interne Geneeskunde in de volle breedte
 • Kruisbestuiving tussen internisten van alle ‘bloedgroepen’
 • Nadruk op praktische kennis en ‘hands-on’ vaardigheden
 • Georganiseerd vanuit de NIV: vóór en dóór internisten
 • Groot aantal accreditatiepunten
 • Toplocatie met uitstekende hotelvoorzieningen

In de folder vind je verdere informatie.

Elke regio organiseert 2 á 3 Snappercursussen. Deelnemers aan de cursus kunnen ook als docent worden gevraagd.


Data en kosten

De volgende Snappercursussen staan gepland:
8 tot en met 10 november 2023 – regio Utrecht, Hotel Restaurant Oud Londen te Zeist
24 tot en met 26 januari 2024 – regio Utrecht, Hotel Restaurant Oud Londen te Zeist

De kosten voor de Snappercursus bedragen € 1200,- incl. twee hotelovernachtingen en 24 accreditatiepunten. Niet leden betalen € 1450,-.


Inschrijven
Inschrijven kan vanaf nu online (let op deze link heeft niets met de NIV-website en het daarvoor ingestelde wachtwoord te maken)
Bijeenkomsten niet ingelogd (voor niet leden of als iemand nog geen inlog heeft/vergeten is).
Klik op wachtwoord opvragen en vul je emailadres in (in de meeste gevallen is dit je werk emailadres, probeer anders je privé email. (emailadres is je gebruikersnaam).

 1. In je mail ontvang je een bericht waarmee je een wachtwoord kunt instellen. 
 2. Klik op de link in je mail en stel je wachtwoord in
 3. Selecteer dan je naam 
 4. Je bent nu ingelogd
 5. Klik daarna op Bijeenkomsten / Klik daarna op Bijeenkomsten / NIV / Snappercursus (maand)
 6. Je kunt je nu inschrijven voor de cursus met of zonder overnachting(en)

Indien je dieetwensen hebt moet je dit zelf (eenmalig) aanvullen op je persoonskaart. Ga naar home – mijn gegevens – aanpassen (rechts bovenaan) – dieetwensen invullen en klik daarna onderaan op aanpassen.

Snapper folder (versie 2016)

Strategiedag/themabijeenkomst

Het NIV bestuur wil op de Strategiedag/Themabijeenkomst met de aanwezige NIV-leden in discussie/gesprek komen om onder meer de ambities uit het Strategisch Plan verder vorm te geven en uiteindelijk ook te realiseren.

Inschrijven via ‘mijn NIV’
Heb je al een account in ‘mijn NIV’? Volg dan de stappen bij optie 1.
Heb je nog niet eerder ingelogd? Volg dan onderstaande instructie bij optie 2. Je kunt je daarna in ‘mijn NIV’ inschrijven voor deze bijeenkomst.

Optie 1: Bestaand account ‘mijn NIV’

 1. Ga naar ‘mijn NIV’
 2. Log in met uw mailadres en wachtwoord
 3. Klik vervolgens op ‘je eigen naam’ -> ‘bijeenkomsten’ -> ‘NIV bijeenkomsten’ -> ‘Strategiebijeenkomsten’
 4. Daarna op de datum
 5. Geef aan of je gebruik wilt maken van het dinerbuffet na afloop en kies Inschrijven.
 6. Evt. dieetwensen graag bij je gegevens aanvullen.

Optie 2: Nieuw account ‘mijn NIV’

 1. Ga naar ‘mijn NIV’
 2. Kies ‘wachtwoord instellen’
 3. Vul het mailadres in van je ziekenhuis
 4. In je mailbox ontvangt je een bericht waarmee je een wachtwoord kunt instellen
 5. Klik op de link in je mail en stel je wachtwoord in
 6. Je bent nu ingelogd (en vanaf nu is voor ‘mijn NIV’ uw mailadres je gebruikersnaam)
 7. Klik vervolgens op ‘je eigen naam’ -> ‘bijeenkomsten’ -> ‘NIV bijeenkomsten’ -> ‘Strategiebijeenkomsten’
 8. Daarna op de datum 12-03-2020
 9. Geef aan of je gebruik wilt maken van het dinerbuffet na afloop en kies Inschrijven
 10. Evt. dieetwensen graag in ‘mijn NIV’ aanvullen (zie uitleg onderaan dit bericht)

Geen mail ontvangen na het opvragen van je wachtwoord?

 • Misschien in de spam terecht gekomen? De afzender is noreply@internisten.nl.
 • Probeer je wachtwoord in te stellen via je privé mailadres.
 • Indien dit geen oplossing biedt, neem dan contact op met het NIV bureau (waterschoot@internisten.nl), zodat wij kunnen nakijken met welk mailadres je bij ons bekend bent.

Dieetwensen?
Indien je dieetwensen hebt, verzoeken wij je om dit zelf (eenmalig) aan te vullen in ‘mijn NIV’. Dit gaat als volgt: 
Inloggen in ‘mijn NIV’ -> Ga naar home –> mijn gegevens –> Aanpassen (rechts bovenaan bij acties) –> dieetwensen invullen -> Aanpassen (onderaan)

Symposium seniorleden

Sinds 2011 wordt in juni voor de seniorleden van de NIV een wetenschappelijk middagsymposium georganiseerd in Utrecht. 
Op 14 juni 2023 wordt het middagsymposium georganiseerd in Karel V te Utrecht. Het programma volgt medio maart, waarna u zich ook kunt inschrijven.

Wetenschapsdag ouderengeneeskunde

Deze dag wordt georganiseerd door de gezamenlijke wetenschapscommissie van de kerngroep ouderengeneeskunde van de NIV en de NVKG. Wetenschappelijk onderzoek bij ouderen is belangrijk om kennis te verkrijgen en richtlijnen te kunnen onderbouwen. Dit is nodig om de groeiende groep oudere patiënten nu en in de toekomst de best passende zorg te kunnen bieden. Op de wetenschapsdag is er aandacht voor onderzoek zowel vanuit de ouderengeneeskunde/ klinische geriatrie, als ook door collega medisch specialisten vanuit andere vakgebieden.

Op 23 november a.s. zal deze jaarlijkse dag worden georganiseerd in het Postillion Hotel in Bunnik.

Voorlopig programma

De kosten voor deelname bedragen voor specialisten €140,00 en voor AIOS €110,00

Inschrijven voor leden
Inschrijven voor niet leden

Call for abstracts en publicaties
Dit jaar is er opnieuw ruimte voor presentaties van (recent gepubliceerd) onderzoek en een wetenschapsproduct. Alle onderzoekers op het gebied van de ouderengeneeskunde (AIOS/ promovendi/ specialisten) worden uitgenodigd om abstracts en/ of publicaties in te dienen.

Abstracts en publicaties kunnen worden aangeboden t/m 5 oktober a.s. op het volgende e-mailadres: wetenschapsdagouderen@gmail.com.
De commissie selecteert een aantal abstracts en één publicatie voor presentatie. In oktober zal de selectie per mail bekend gemaakt worden.

Meer informatie over het indienen van de abstracts

De dag wordt feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking voor de beste gepresenteerde abstract en een borrel.

Inschrijven is mogelijk tot 31 oktober a.s.

Accreditatie is aangevraagd.

Fellowdagen

Acute geneeskunde
Fellowdagen
Voor de fellowdagen acute geneeskunde verwijzen we je naar de website van de NVIAG.


Allergologie – Klinische Immunologie
AIOS dag 24-11-2023Save the date
Meer informatie volgt


Endocrinologie
Basiscursus Klinische Endocrinologie
30-11-2023 t/m 01-12-2023Save the date
Meer informatie volgt.


Infectieziekten 
IIO-dagen 2023/2024
12-01-2023Infectieziekten-importziekten (AMC)
12-05-2023 – NVAMM symposium (Amersfoort). Klik hier om je in te schrijven.
24-11-2023PK/PD-dag antimicrobiële middelen. Klik hier om je in te schrijven.

09-04-2024 – IIO-dag – UMCU. Klik hier om je in te schrijven.

Masterclass Infectieziekten 2024


Intensive Care
GIC cursusdagen
Voor de GIC cursusdagen verwijzen we je naar de GIC website.


Nefrologie
NIO dagen 2023
Voor de NIO-dagen verwijzen we je naar de website van de NFN.


Ouderengeneeskunde 
Fellowdagen
10-01-2023 Bewegingsstoornissen en vallen – AUMC + UMCU – aanmelden
Meer informatie over andere data volgt.