(Lopende) projecten

(Lopende) projecten

Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende kwaliteitsprojecten die op initiatief van de NIV zijn gestart. De projecten worden grotendeels gefinancierd uit subsidiegelden verkregen via de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Advance Care Planning in de tweede lijn

AIOS denktank: A(N)IOS beter betrekken bij zorginnovatie  

Autoscriber

CMyLife

Conservatieve behandeling bij patiënten met eindstadium nierfalen

Doorontwikkeling Antimicrobial Stewardship Monitor

Doorontwikkeling Kwaliteitsregistratie Diabetes Mellitus (DPARD)

DRAIM: Kwaliteitsregistratie op de SEH voor de interne geneeskunde

DVT zorgpad

Evaluatie en herziening NIV kwaliteitsvisitatie

Gezond door de nacht

Grote visite op zijn kop

Handheld echografie voor de interne geneeskunde

Herziening kwaliteitsvistaties dialysecentra

Het Immunostart consult

IC-markt

Implementatie van landelijke hematologie afspraken in de regio

Implementatie van spoedechografie voor Giant Cell Arteritis

Integrale CLL keuzehulp gekoppeld aan het CLL Platform

Intraveneuze Antibiotica Thuis door geschoolde patiënten en naasten.  

Keuzehulpen voor endocriene aandoeningen

Landelijk harmoniseren van endocriene functietesten

Leefstijlzorgloket

Leidraad behandeling van patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis

Medicatiepoli Bariatrische chirurgie

Modulair Onderhoud Richtlijnen (Koploper)

Multidisciplinaire beoordeling bij multimorbiditeit

Multimorbiditeit en regievoering

Nederlands kennisplatform antistolling

Ontwikkelen PASKWIL-criteria voor niet gerandomiseerde fase II studies

Ontwikkeling van de Patient Benefit Assessment Scale

Opschalen thuismonitoring via het Rijnstate virtueel zorgcentrum als vervanging klinische opnamedagen.

Optimaliseren van HIV zorg m.b.v. Patient Reported Outcome Measurements (PROMs). 

Preoperatieve screening penicilline allergie 

Pro-actieve opsporing HIV in 2e lijn Nederland #AwareHIV

Real-time monitoring en alarmering van diabetes type 1 patiënten

Telemonitoring toxiciteit chemotherapie

Thuismonitoring diabetes type 1

Thuismonitoring diabetes type 2  

Thuismonitoring grote vaten vasculitis

Thuismonitoring zwangerschapsdiabetes  

Toolkit voor de implementatie van peersupport aan mensen die leven met HIV

Triage van poliklinische verwijzingen, met mogelijkheid tot directe terug-verwijzing naar de huisarts

Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Uniformiteit van data-platforms voor geïntegreerde diabeteszorg

Update Kennisagenda NIV

Vraag van vandaag