(Lopende) projecten

(Lopende) projecten

Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende kwaliteitsprojecten die op initiatief van de NIV zijn gestart. De projecten worden grotendeels gefinancierd uit subsidiegelden verkregen via de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Ontwikkeling van een addendum op bestaande leidraad om keuzehulpen ook bruikbaar te laten zijn voor ouderen met multimorbiditeit.

Addendum ”Leidraad Keuzehulp” en 2 keuzehulpen voor kwetsbare ouderen met multimorbiditeit

Een breed gedragen voorstel ontwikkelen voor de totstandkoming van een instrument om ACP bij patiënten in de tweede lijn te stimuleren.

Advance Care Planning in de tweede lijn

In het project beoogt voorlichting over de invulling en uitvoering van conservatieve behandeling bij eindstadium nierfalen te verbeteren.

Conservatieve behandeling bij patiënten met eindstadium nierfalen

De monitoring van de kwaliteit en de kwaliteitsbewaking van het antibioticagebruik in Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van een kwaliteitsregistratie.

Doorontwikkeling Antimicrobial Stewardship Monitor

Een kwaliteitsregistratie voor poliklinische patiënten met diabetes mellitus.

Doorontwikkeling Kwaliteitsregistratie Diabetes Mellitus (DPARD)

De kwaliteitsregistratie die wordt ontwikkeld geven ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van zorg voor de internistische patiënt op de SEH. Op basis hiervan kan de (organisatie van) zorg verder worden verbetert.

DRAIM: Kwaliteitsregistratie op de SEH voor de interne geneeskunde

In het project wordt de huidige werkwijze van de NIV kwaliteitsvisitatie geëvalueerd en geanalyseerd, en wordt gekeken op welke manier er beter aangesloten kan worden bij de behoefte van de internisten.

Evaluatie en herziening NIV kwaliteitsvisitatie

In het project wordt de systematiek van visitaties binnen de dialysecentra herzien.

Herziening kwaliteitsvistaties dialysecentra

Het project richt zich op het beschikbaar maken van screening- en vaccinatie consult voor ICP-patiënten.

Het Immunostart consult

Het project geeft uitwerking aan het implementeren van de landelijke hematologische afspraken in de regio.

Implementatie van landelijke hematologie afspraken in de regio

Het project richt zich op het verder toepasbaar maken van de inzet van spoedechografie.

Implementatie van spoedechografie voor Giant Cell Arteritis

Binnen het project wordt de CLL keuzehulp app ontwikkeld die gekoppeld wordt aan een op CMyLife gebaseerd CLL-platform ten behoeve van borging van kwaliteit- en databeheer voor waardegedreven zorg

Integrale CLL keuzehulp gekoppeld aan het CLL Platform

Er worden drie keuzehulpen ontwikkeld binnen de endocrinologie.

Keuzehulpen voor endocriene aandoeningen

De uitvoering en laboratoriumbepaling van endocriene functietesten verschillen per locatie. Het project verminder de praktijkvariatie.

Landelijk harmoniseren van endocriene functietesten

Een leidraad opleveren voor behandeling van patiënten met multimorbiditeit in de 2e lijn

Leidraad behandeling van patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis

Het inrichten van een werkwijze van jaarlijks modulair onderhoud van richtlijnen waardoor nieuwe kennis sneller verwerkt kan worden en dus ook sneller geïmplementeerd kan komen in de praktijk.

Modulair Onderhoud Richtlijnen (Koploper)

Hoe organiseer je een multidisciplinaire beoordeling van multimorbide patiënten, en die niet standaard deel uitmaken van een MDO?

Multidisciplinaire beoordeling Chronisch zieken met meerdere behandelaars 2eLijn

Dit document heeft als doel een eerste stap te zetten in het beschrijven van een werkwijze voor het versterken van de regie van patiënten met multimorbiditeit die bij meerdere behandelaars komen in het ziekenhuis.

Multimorbiditeit en regievoering

Het inrichten van een nationaal digitaal kennisplatform voor de zorgprofessional.

Nederlands kennisplatform antistolling

Ontwikkeling PASKWIL-criteria voor niet gerandomiseerde fase II studies.

Ontwikkelen PASKWIL-criteria voor niet gerandomiseerde fase II studies

De Patient Benefit Assessment Scale (P-BAS) beoogt het op een begrijpelijke, visuele wijze inzichtelijk maken wat voor oudere ziekenhuispatiënten de toegevoegde waarde van een ziekenhuisbehandeling is en of deze na behandeling is behaald.

Ontwikkeling van de Patient Benefit Assessment Scale

#aware.hiv is ontstaan om het aantal hiv-infecties in Nederland terug te brengen naar nul. Het richt zich op het actief opsporen van mensen met een verhoogde kans op een hiv-infectie.

Pro-actieve opsporing HIV in 2e lijn Nederland #AwareHIV

Peer support helpt mensen met HIV bij het verbeteren van ziekte-inzicht en therapietrouw. Het project richt zich op minder praktijkvariatie in peer support.

Toolkit voor de implementatie van peersupport aan mensen die leven met HIV

Het doel van het project is om de populatie van patiënten met chronische nierschade en verhoogd risico in de 2e lijn zo goed mogelijk in beeld brengen.

Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Project dient te leiden tot meer uniformiteit bij de reeds bestaande en gebruikte diabetes-platforms.

Uniformiteit van data-platforms voor geïntegreerde diabeteszorg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce venenatis, lorem rutrum placerat accumsan, sem nunc efficitur lectus, eu aliquet ipsum tellus ut elit. Suspendisse scelerisque dictum efficitur.

Update Kennisagenda NIV

Kennisspel – Met een “vraag van vandaag” worden professionals op een laagdrempelige wijze uitgenodigd om hun kennis over de richtlijnen te toetsen en te verbeteren.

Vraag van vandaag