Richtlijnen

Algemeen

Richtlijnen bevatten aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met expertise en ervaring van zorgverleners en gebruikers. 

Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op laatste wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de praktijk. Daarom worden richtlijnen steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. Door een werkwijze in te richten waarin jaarlijks modulair onderhoud plaatsvindt, kan nieuwe kennis sneller verwerkt worden in richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk. Meer informatie over het modulair onderhouden van richtlijnen tref je hier aan.

Bij het ontwikkelen van een richtlijn(module) wordt gebruik gemaakt van het door de NIV ontwikkelde addendum methodiek op ouderen afgestemde richtlijn-ontwikkeling.

Een overzicht van differentiatie-gerelateerde richtlijnen vind je terug op de website van de desbetreffende differentiatie. Klik hieronder op de button en je wordt doorverwezen naar de richtlijnenpagina van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) of van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie.

Een overzicht van overkoepelende medisch specialistische richtlijnen tref je aan op de Richtlijnendatabase van het Federatie Medisch Specialisten (zie link hieronder en rechtsboven). Deze database is modulair opgezet wat de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen vergemakkelijkt en onderlinge verwijzing mogelijk maakt. Zo kun je als internist makkelijk schakelen tussen gerelateerde richtlijnen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënten informatie en indicatoren.  

Conceptrichtlijnen die ontwikkeld zijn of door de NIV of door andere beroepsverenigingen met participatie van de NIV worden ter beoordeling aan de NIV-leden voorgelegd. Klik hier voor een overzicht van de richtlijnen die zich nu in de commentaarfase bevinden.

Disclaimer

De NIV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de richtlijnen die van belang zijn voor internisten. Indien er toch onjuistheden in voorkomen of als de informatie niet meer actueel is, dan aanvaardt de NIV geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. De NIV is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.