Samen Beslissen en Uitkomsten van zorg

Samen Beslissen en Uitkomsten van zorg

In aanvulling op richtlijnen en leidraden worden er verschillende kwaliteitsinstrumenten ontworpen die kunnen bijdragen aan een goed gesprek met de patiënten in de spreekkamer.

Samen Beslissen en keuzehulpen
Het Samen Beslissen van patiënt en zorgverlener kan bijdragen aan een hogere tevredenheid, therapietrouw, betrokkenheid en informatievoorziening bij de patiënt. Er zijn verschillende landelijke initiatieven die deze vorm van besluitvorming proberen onder de aandacht te brengen, zoals “Begin een goed gesprek” en “3 goede vragen”. Op deze websites staan verschillende algemene informatiematerialen om je als zorgverlener hierin te ondersteunen. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten staan verschillende producten die mede op initiatief van de NIV zijn ontwikkeld, zoals een trainingsvideo en een eLearning bespreekbaar maken van behandelwensen- en grenzen.

Daarnaast zijn er verschillende aandoeningsspecifieke consultkaarten met medewerking van de NIV ontwikkeld. Deze kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan de mondelinge toelichting van de specialist in de spreekkamer. In aanvulling op de consultkaarten worden verschillende interactieve keuzehulpen ontwikkeld, een deel hiervan op initiatief van de NIV (zie de projecten-pagina voor meer informatie).

Uitkomsten van zorg
Als specialist ben je geïnteresseerd in de uitkomsten van de zorg die je geeft aan je patiënt. Steeds meer wordt het ook mogelijk om binnen een grotere populatie van patiënten te kijken naar de uitkomsten van zorg. Waar dit voorheen vooral werd gedaan op basis van klinische parameters (bijv. overlijden, complicaties, bloeddruk) zijn er op dit moment veel landelijke initiatieven om naast deze klinische parameters ook te kijken naar zogenaamde patiënt reported outcomes (PRO’s). Deze geven niet alleen de klinisch relevante informatie, maar dienen ook meer inzicht te geven of de zorg die de patiënt ontvangt ook op de aspecten die de patiënt belangrijk vindt tot verandering zorgt.

Een van de initiatieven die hier aandacht voor vraagt is het “Programma Uitkomstgerichte Zorg”, waar voor verschillende aandoeningen met alle betrokken zorgverleners en patiëntenorganisaties de relevante uitkomstmaten worden vastgesteld.

Kwaliteitsregistraties
Kwaliteitsregistraties verzamelen informatie over patiënten ter behoeve van het leren en verbeteren. De kwaliteitsregistraties kunnen zowel de lokale ziekenhuizen inzicht bieden in de kwaliteit van de geleverde zorg, als ook op nationaal vlak meer inzicht geven in de kwaliteit van zorg. Er zijn verschillende kwaliteitsregistraties waar patiënten onder behandeling bij een internist onderdeel van uitmaken:

 • Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes (DPARD)
 • Dutch Registry for Acute and Internal Medicine (DRAIM)
 • Registratie Nierfunctievervanging Nederland (RENINE)
 • Antimicrobial Stewardshipmonitor (AMSM)
 • Dutch Head and Neck Audit (DHNA)
 • Dutch Pancreatic Cancer Audit (DPCA)
 • Dutch ColoRectal Audit (DCRA)
 • Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)
 • NABON Breast Cancer Audit (NABON)
 • Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR)
 • Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA)
 • Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR)
 • Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)
 • Nederlands Hemofilie Register (HemoNED)

Landelijk verplichte indicatoren
Momenteel betreft dit een selectie van de volgende indicatoren:

 • Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ)
 • Zorginhoudelijke indicatoren ontwikkeld in het kader van de transparantiekalender zoals is ingesteld vanuit het Zorginstituut Nederland in opdracht van het Ministerie van VWS. Op de Transparantiekalender staat met welke meetinstrumenten (kwaliteitsindicatoren en vragenlijsten) de kwaliteit van de verleende zorg gemeten wordt. Dit zijn meetinstrumenten die zijn opgenomen in het Register waarvan partijen hebben aangegeven dat de uitkomsten bedoeld zijn voor keuze-informatie en zorginkoop. Deze meetinstrumenten zijn te vinden via de webpagina Zorginzicht van het Zorginstituut Nederland.

Normen
Het betreft hier beroeps- en organisatienormen vastgesteld vanuit betreffende differentiaties interne geneeskunde