Nascholing

Nascholing
<strong> GAIA </strong>

GAIA algemeen
GAIA (= Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) is ontwikkeld voor het accrediteren van nascholingen, met daaraan gekoppeld de persoonlijke GAIA dossiers voor herregistratie. Meer informatie staat op de website van de KNMG). De KNMG faciliteert de wetenschappelijke verenigingen bij het GAIA dossier.

Buitenlandse nascholing 
NIV leden kunnen voor een buitenlands congres kosteloos accreditatie aanvragen. Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en programmabijlage en wordt gestuurd naar het NIV bureau. Het aanvraagformulier staat bij handleidingen & bijlagen.

Nascholingen buiten vakgebied
Het is toegestaan voor de herregistratie als internist om buiten het vakgebied na te scholen met een maximum van 50 uur in 5 jaar, de zogenaamde 25% regel. Dit betreft nascholingen van bijv. cardiologie, neurologie, klinische genetica, microbiologie, psychiatrie, huisartsen.

Nascholingen binnen vakgebied
De nascholingen geaccrediteerd door ABAN (algemene nascholingen) en de wetenschappelijke verenigingen MDL, NVvAKI, NVKG en NVR worden voor de herregistratie als internist binnen het vakgebied gerekend en daar is geen maximum aan verbonden.

Intensive care
De informatie over intensive care nascholing staat op de website van de GIC (Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie).

<strong>Op voorhand geaccrediteerd</strong>

Exelbestand

Zie ook het Excelbestand met alle op voorhand geaccrediteerde nascholingen per differentiatie.

Nederlandse nascholingen
(Accreditatieaanvraag en presentie na afloop wordt door de congresorganisatie geregeld)

 • Internistendagen en overige nascholingsactiviteiten van de NIV
 • Vakinhoudelijke nascholing vanuit de academie (PAOG’s)
 • Vakinhoudelijke nascholing vanuit de Integrale Kanker Centra (m.u.v. werkgroepvergaderingen)
 • Vakinhoudelijke nascholing van Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 • Vakinhoudelijke nascholing van verenigingen op deelgebieden van de Interne Geneeskunde
 • MKSAP regionale bijeenkomsten

Buitenlandse nascholingen
(zelf toevoegen aan GAIA)

 • Buitenlandse congressen interne geneeskunde (EFIM, ISIM, ACP)
 • Buitenlandse nascholing van de differentiaties (zie excelbijlage)
 • Internationale nascholingen geaccrediteerd met EACCME (interne geneeskunde) of EBAH (hematologie) punten 
  (om mee te laten tellen voor de interne geneeskunde en/of hematologie herregistratie moeten deze nascholingen wel ingediend worden als buitenlandse aanvraag bij de NIV, want er is (nog) geen automatische koppeling in GAIA)

Online nascholingen
(zelf toevoegen aan GAIA)

 • American Society Clinical Oncology (ASCO)
 • American Society of Haematology (ASH)
 • Annals of Internal Medicine (AIM) **
 • British Medical Journal (BMJ) online learning **
 • EBR Endocrine Board Review
 • EFIM Academy **
 • EHA Training Online (EHATol) 
 • ESAP (Endocrine Self-Assessment Program, Endocrine Society) 
 • ESH Online Training
 • ISPD (International Society Peritoneal Dialysis)
 • KSAP (American Society of Nephrology)
 • MKSAP (American College of Physicians) **
 • NephSAP (American Society of Nephrology)
 • New England Journal of Medicine (NEJM) **
 • Pediatric ESAP (Pediatric Endocrine Self-Assessment Program, Endocrine Society)
 • The Oncologist

** basis IG punten

<strong>Bijlagen </strong>

Aanvraagformulier buitenlandse nascholing (interne geneeskunde)
Wanneer een buitenlands congres niet in de congresagenda staat, dan kan van te voren (6-8 weken) accreditatie aangevraagd worden bij het NIV bureau. Bij het formulier is een procedure omschrijving en toelichting toegevoegd.

Voor intensive care, zie GIC website.

Afspraken & Wetenswaardigheden Accreditatieproces NIV
Door de tijd heen wordt het accreditatieproces aangepast en/of aangescherpt. De afspraken en wetenswaardigheden die voor internisten en congresorganisaties van belang zijn staan in de bijlage ‘afspraken en wetenswaardigheden accreditatieproces NIV’.

GAIA verklaard door jonge klaren NIV
Jonge klaren krijgen vanaf hun eerste registratie te maken met GAIA voor hun nascholingsdossier (voor zowel interne geneeskunde als de differentiatie). Hiervoor is een korte handleiding gemaakt om hen hierbij op weg te helpen. Deze handleiding kan uiteraard ook door iets minder jonge klaren als naslag gebruikt worden!

Buitenlandse nascholing toevoegen aan GAIA dossier
Als een buitenlandse nascholing geaccrediteerd is, dan staat deze in de congresagenda. In de handleiding ‘zelf toevoegen aan GAIA dossier’ staat de werkwijze omschreven.
(Als de nascholing nog niet in de congresagenda staat, dan moet hiervoor eerst accreditatie aangevraagd worden).

PDF uitdraai
Indien achteraf accreditatie aangevraagd wordt voor een buitenlandse nascholing dan is een PDF uitdraai van het GAIA dossier een verplichte bijlage (alsmede het certificaat). Uit deze bijlage moet nl. blijken dat het achteraf aanvragen noodzakelijk is. Hoe een PDF uit gaat gemaakt wordt staat in de handleiding.

Handleidingen GAIA
De volledige handleidingen van het GAIA systeem staan op de website van de KNMG.
GAIA folder | GAIA voor artsen

Huishoudelijk reglement NIV
De Commissie Accreditatie toetst nascholingsactiviteiten op basis van vastgestelde criteria. Voor het huishoudelijk reglement van de commissie verwijzen wij u naar de bijlage.


<strong>Congresagenda</strong>

De congresagenda is via deze link beschikbaar.

<strong>Basis IG</strong>

///