Hercertificering scopisten

Hercertificering scopisten

De (her)certificering voor de scopiërend internist verloopt via de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Sinds 2022 verlopen de aanvragen voor (her)certificering endoscopie via GAIA. Certificaten voor (her)certificering worden in GAIA in je scopistendossier geplaatst. De documenten voor het indienen van je aanvraag, tref je hieronder aan:

Aanvraagformulier
Gegevens aantal verrichtingen
Brief RvB
Eindtermen voor de endoscopist.

Contactpersoon hercertificering scopie
Alle vragen omtrent de hercertificering voor de scopiërend internist mogen gestuurd worden naar schijndel@internisten.nl.