Herregistratie & nascholing

Herregistratie & nascholing

Interne geneeskunde / internist

De (her)registratie als internist verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG. Of je kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG. Contactgegevens RGS: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 – 440 43 10 (kantooruren).

Basis interne geneeskunde (IG)

In samenspraak met alle secties en het NIV-bestuur heeft de NIV een lijst van geschikte nascholing vastgesteld, zie de knop hieronder. De NIV zal ook zelf (online) nascholing ontwikkelen t.b.v. het versterken van de brede basiskennis, zoals de geaccrediteerde webinars ‘De Brede Basis’.

Veel gestelde vragen

Nascholing

Herregistratie HIV, Hep behandelaren

Hercertificering scopisten

Herregistratie Internist

Herregistratie Differentiaties