Werken in het buitenland

Werken in het buitenland

Verklaring inschrijving als internist (via RGS)
Het komt regelmatig voor dat een Nederlandse internist zijn of haar (sub)specialisme in het buitenland wil uitoefenen. Om hiervoor toestemming te krijgen van de autoriteiten van het betreffende land dient o.a. een verklaring van inschrijving als internist in het Nederlandse Medisch Specialisten Register overlegd te worden. Deze verklaring kun je opvragen bij de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl.

Verklaring inschrijving in een differentiatie (via NIV)
Door buitenlandse autoriteiten wordt vaak gevraagd naar een bewijs van inschrijving van internisten met een aandachtsgebied/differentiatie. Deze verklaring waarin alleen erkenning voor de betreffende differentiatie wordt verleend, kun je opvragen bij de betreffende sectie van de NIV. De RGS kan hier geen verklaring voor afgeven. Dat komt omdat in Nederland de (vereisten voor) erkenning van een differentiatie belegd is bij de eigen wetenschappelijke vereniging. Daarnaast heeft een differentiatie in ons land formeel geen wettelijke status. Je kunt hiervoor contact opnemen met Simone Pijper van het NIV bureau: differentiaties@internisten.nl.

Verklaring toelichting Nederlandse systematiek (via RGS)
Omdat deze systematiek in het buitenland onbekend is, wordt door buitenlandse autoriteiten regelmatig aan de RGS gevraagd om een verklaring betreffende een aandachtsgebied/differentiatie. Het blijkt dat het ontbreken hiervan vaak leidt tot vertraagde afhandeling van de aanvraag. Om deze vertraging te voorkomen heeft de RGS een verklaring opgesteld met een toelichting van de Nederlandse systematiek en vermelding dat het aan de betreffende (sectie van de) wetenschappelijke vereniging is om voor de (met naam genoemde) aanvrager hierover een verklaring af te geven. Deze verklaring kan opgevraagd worden via herregistratie@fed.knmg.nl.

Het is dus niet vanzelfsprekend dat je als internist in je eigen differentiatie, kunt gaan werken in het buitenland. Dit is afhankelijk van de differentiatie en het land waar je wilt gaan werken. Bijvoorbeeld je wilt werken als internist-endocrinoloog in Frankrijk. Interne geneeskunde en Endocrinologie zijn in Frankrijk erkende specialismen. Je kunt in Franrijk op grond van de Richtlijn 2005/36/EG automatisch geregistreerd worden als internist maar niet als endocrinoloog omdat de endocrinologie geen zelfstandig specialisme is in Nederland. De Franse autoriteiten beoordelen de Nederlandse opleiding voor internist-endocrinoloog vervolgens niet inhoudelijk op gelijkwaardigheid met de Franse opleiding tot endocrinoloog. In Nederland wordt dit in een vergelijkbare situatie bijvoorbeeld wel gedaan. Zo hanteert elke nationale autoriteit haar eigen beoordelingssysteem.

Een belangrijke eis van de Europese Commissie, die ook wordt uitgedragen door de Europese Unie van Medisch Specialisten (UEMS), is vrij verkeer van medisch specialisten in Europa. De NIV heeft internisten afgevaardigd in vrijwel alle voor de interne geneeskunde relevante Specialist Sections, Divisions en Boards binnen de UEMS. Zo kan op Europees niveau krachtiger invloed worden uitgeoefend op de organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de internistische zorg. Voor meer informatie zie ook het platform Europa van de NIV.

Mogelijke gevolgen door Brexit
Werk je als internist in het Verenigd Koninkrijk met een Nederlands artsen- en/of specialistendiploma of heb je een Brits artsen- en/of specialistendiploma dan kan de Brexit mogelijk gevolgen voor je hebben. Kijk voor meer informatie op de website van de KNMG.