Nascholing – congresorganisaties

Nascholing – congresorganisaties
GAIA

GAIA algemeen
GAIA (= Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie) is ontwikkeld voor het accrediteren van nascholingen, met daaraan gekoppeld de persoonlijke GAIA dossiers voor herregistratie. Meer informatie staat op de website van de KNMG). De KNMG faciliteert de wetenschappelijke verenigingen bij het GAIA dossier.

Kosten accreditatieaanvraag NIV (2024)
€ 325,00 excl. BTW voor gesponsorde en/of commerciële bijeenkomsten
€ 141,50 excl. BTW voor niet-gesponsorde, niet-commerciële bijeenkomsten en/of regionale refereerbijeenkomsten

ABFE
Het accrediteren van een e-learning verloopt in twee fasen. Eerst moet het format geaccrediteerd worden (door het Accreditatie Bureau Format E-learning – ABFE) en daarna de inhoud (door de wetenschappelijke verenigingen).
Zie website ABFE voor meer informatie en handleidingen.

ABAN
Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel. Klik hier voor meer informatie.

Op voorhand geaccrediteerd – Nederlands
Nascholingen van onderstaande organisaties zijn op voorhand geaccrediteerd. Deze nascholingen moeten echter altijd aangevraagd worden via GAIA om na afloop de deelnemers te kunnen toevoegen. De aanvragen worden kosteloos afgehandeld.

 • PAOG’s
 • Integrale Kanker Centra (m.u.v. werkgroepvergaderingen)
 • Stichting Sanquin Bloedvoorziening
 • Deelspecialistische verenigingen
 • MKSAP regionale bijeenkomsten van ziekenhuizen

EACCME & EBAH
De NIV erkent de toegekende EACCME en EBAH accreditatiepunten van nascholingen op het gebied van de interne geneeskunde. Deze nascholingen moeten echter altijd aangevraagd worden via GAIA om na afloop de Nederlandse deelnemers te kunnen toevoegen. Als het bewijs van de EACCME of EBAH toekenning wordt toegevoegd aan de accreditatieaanvraag, dan wordt deze kosteloos afgehandeld.

settings_phone

Contactpersoon

Dorenda van Waterschoot
accreditatie@internisten.nl
(030) 8990666

Handleidingen voor congresorganisaties

Afspraken & Wetenswaardigheden Accreditatieproces NIV
Door de tijd heen wordt het accreditatieproces aangepast en/of aangescherpt. De afspraken en wetenswaardigheden die voor internisten en congresorganisaties van belang zijn staan in de bijlage ‘afspraken en wetenswaardigheden accreditatieproces NIV’.

GAIA handleidingen
De volledige handleidingen van het GAIA systeem staan op de website van de KNMG.
GAIA algemeen | GAIA voor aanbieders | Regelgeving en FAQ

Verkorte handleiding
Er is een verkorte handleiding voor congresorganisaties met daarin een korte omschrijving van de aanvraagprocedure.

Handleiding toetsvragen
De handleiding toetsvragen helpt bij het maken van goede MC vragen. De laatste pagina bevat een handige checklist.

Uitvoeringen en bijeenkomsten
Uitleg over het gebruik van deze termen binnen het GAIA systeem. Klik hier om te bekijken.

Gunstbetoon
Vanaf 1 maart 2016 is de regeling zelfevaluatie gunstbetoon ingevoerd. Bekijk de brief hier en/of ga naar de CGR website.

Disclosure voor sprekers
Sprekers van nascholingen zijn verplicht om een ‘disclosure sheet’ in hun presentatie op te nemen als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie. Op die dia moeten zij eventuele banden met de industrie vermelden, of kenbaar maken dat ze geen banden hebben. Aanbieders moeten sprekers op deze plicht wijzen en zijn ervoor verantwoordelijk dat sprekers de disclosure sheet gebruiken. Zie bijlagen voor het format van een Nederlandse en een Engelse versie.

Bijlagen:

Aanvraagprocedure GAIA

Wetenswaardigheden

Verkorte handleiding GAIA

Bijlage disclosure Nederlands

Bijlage disclosure Engels

Handleiding toetsvragen

Handleiding gunstbetoon (toelichting)

Handleiding gunstbetoon (handleiding)


Intensive Care

Indienen via ABIC (vanaf 1-4-2021)
Accreditatieaanvragen voor intensivisten moeten altijd bij ABIC (Accreditatie (& Registratie) Bureau Intensive Care Nascholingen) worden ingediend. Daardoor krijgen nascholingen de categorie ‘intensive care’ zodat de punten meetellen voor zowel de herregistratie als intensivist als het basisspecialisme. De inhoudelijke beoordeling van IC aanvragen is in handen van de Accreditatiecommissie van de NVIC.

Niet via ABAN
IC nascholingen moeten nooit ingediend worden bij ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing), omdat de categorie ‘algemene nascholing’ niet meetelt voor de herregistratie als intensivist (maar alleen voor het basisspecialisme).

Congresagenda ABIC
Voor het overzicht van alle nascholingen die geaccrediteerd zijn voor intensivisten gaat u naar de congresagenda van ABIC.

Proces afhandeling IC aanvraag
De NIV heeft een coördinerende rol en handelt de aanvragen van ABIC af.
Het beoordelingsproces start na ontvangst van de betaling. Totale duur van de aanvraag 6-8 weken.

 • Aanvraag wordt ingediend
 • ABIC stuurt een factuur (tarief 2024):
  € 141,50 excl. btw, bij nascholingen zonder inschrijfgeld en zonder sponsoring of refereerbijeenkomsten 
  € 325,00 excl. btw,  bij nascholingen met inschrijfgeld of sponsoring (of van een commerciële organisatie)
 • ABIC koppelt de beoordelaars van de NVIC voor de inhoudelijke beoordeling
 • ABIC accrediteert de aanvraag in de categorie ‘intensive care’
 • De IC nascholing verschijnt in de congresagenda’s van de basisspecialismen en van ABIC

Handleiding accreditatie aanvragen
Zie hiervoor de pagina ‘handleidingen GAIA

Webinar

Volgens ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) beoordelingsregels zijn er de volgende punten om rekening mee te houden bij een webinar:

 • Het moet aannemelijk zijn dat men iets leert
 • Er moet borging zijn dat het gehele leerproces doorlopen wordt
 • Interactiviteit is noodzakelijk
 • Inhoudelijk moet het van goede kwaliteit zijn
 • Eindtoets (alleen verplicht bij on-demand webinars & e-learnings)

De technische invulling van deze regels zal gedaan moeten worden door de leverancier van de webinar.

Webinar /live uitzending
Een live webinar is bij de NIV gelijk gesteld aan een live fysieke bijeenkomst (toetsvragen niet verplicht). Als een online-nascholing eenmalig uitgezonden worden en men dus live aanwezig moet zijn, dan is accreditatie door de WV(-en) voldoende.

E-learning /on-demand webinar
Als een webinar on demand is, dan moet het format eerst door het ABFE (Accreditatie Bureau Format E-learning) worden beoordeeld en vervolgens door de WV(-en) op medische inhoud. Dus in dat geval zijn er twee beoordelingsstappen voor toekenning van de accreditatie.

Eindtoets
Verplicht bij een e-learning of on demand webinars. (Niet-verplicht bij live webinars/uitzendingen.)

h