Menubalk - In- uitloggen

Publicaties

Optimaliseren dienstoverdrachten
De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) wil actief bijdragen aan het verbeteren van patiëntveiligheid. Internationaal wordt het optimaliseren van overdrachten gezien als een belangrijk middel om de patiëntveiligheid te verbeteren. Lees meer...

Verstandige keuzes
In het kader van de landelijke campagne Verstandig Kiezen zijn tien verstandige keuzes bij interne geneeskunde gepubliceerd. Verstandige keuzes zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor medisch specialisten en patiënten om samen te kunnen beslissen wat de best passende behandeling is voor de individuele patiënt. Lees meer…

Op ouderen afgestemde richtlijnontwikkeling
De 'Methodiek voor op ouderen afgestemde richtlijnontwikkeling' is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Het is ontwikkeld als addendum bij het rapport Medisch specialistische richtlijnen 2.0 (versie oktober 2011) en volgt de hierin gepresenteerde indeling van het ontwikkelproces. Dit addendum beoogt de aandacht voor ouderen in de breedste zin van het woord bij het ontwikkelen van richtlijnen te vergroten. Tot nu toe is er te weinig aandacht voor deze (klinisch heterogene) groep in richtlijnen, en zeker niet systematisch in alle fasen van het ontwikkelproces. Een van de consequenties hiervan is dat veelal niet duidelijk is of aanbevelingen ook gelden voor ouderen, of alleen voor relatief gezonde volwassenen van middelbare leeftijd. Of het onderwerp van de richtlijn nu een aandoening (bijvoorbeeld COPD), probleem of klacht (bijvoorbeeld chronische pijn bij ouderen), of een specifieke interventie (bijvoorbeeld gecombineerde endoscopische en laparoscopische verwijdering van colonpoliepen) betreft, in alle gevallen beoogt dit addendum ondersteuning te bieden. Klik hier voor de bijlagen: Methodiek (NL) - Samenvatting methodiek (NL)Method (UK) - Summary Method (UK)

Identificeren en Implementeren Best Practices
Identificeren en Implementeren Best PracticesGedurende de periode oktober 2017 t/m juni 2020 is het DOMESTICO project ‘Identificeren en Implementeren Best Practices’ uitgevoerd middels subsidie van SKMS. Het doel van het project was het identificeren van Best Practices op het gebied van nierfalenvoorlichting en thuisdialyse, en het ontwikkelen en implementeren van een tool-kit betreffende deze Best Practices (voor meer informatie: DOMESTICO.)