Menubalk - In- uitloggen

Optimaliseren dienstoverdrachten

Dienstoverdrachten 300 breed.jpg

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) wil actief bijdragen aan het verbeteren van patiëntveiligheid. Internationaal wordt het optimaliseren van overdrachten gezien als een belangrijk middel om de patiëntveiligheid te verbeteren. In dat kader heeft de NIV een pilot doorbraakproject georganiseerd in samenwerking met het CBO (zie artikel Medisch Contact 14-11-2013).

In een ziekenhuis wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg geleverd aan patiënten. Na iedere dienst wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg overgedragen aan de volgende dienstdoende. Deze overdrachtsmomenten zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het werk en een kwetsbaar punt in de zorg. Zowel de patiënt als de dienstdoende is gebaat bij een adequate dienstoverdracht voor de continuïteit en veiligheid van zorg. Dienstoverdrachten stond centraal in de Nationale Week van de Patiëntveiligheid van 18 tot en met 22 november 2013.
Het pilot doorbraakproject was gericht op de praktijk. Internisten, arts-assistenten en verpleegkundigen uit de volgende ziekenhuizen hebben actief geparticipeerd: AMC, Deventer Ziekenhuis, HagaZiekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groep (locatie Delfzicht) en Reinier de Graaf Groep.

Handreiking en trainingsmodule
De kennis en ervaringen uit dit project zijn gebruikt voor de handreiking voor het optimaliseren van dienstoverdrachten (zie bijlage).
Op verzoek van de deelnemers is ook een trainingsmodule voor arts-assistenten ontwikkeld om de benodigde competenties voor dienstoverdrachten te optimaliseren (zie bijlage). Deze training kan lokaal georganiseerd worden. Hoewel het project gericht was op de interne geneeskunde, is de verwachting dat de handreiking en de trainingsmodule bruikbaar zijn voor meerdere specialismen.