Menubalk - In- uitloggen

Herregistratie

Interne geneeskunde / internist


De (her)registratie interne geneeskunde verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 - 440 43 10 (kantooruren). Of u kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG.

Differentiaties


Het register van de Enkelvoudige Differentiaties wordt beheerd door de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor de (her)registratieeisen, formulieren etc. van de diverse differentiaties binnen de interne geneeskunde verwijzen wij u naar het submenu aan de rechterzijde.

Via GAIA
Herregistratie via GAIA is per 1-1-2018 verplicht. Vanaf eind december 2017 komen de dossiers in GAIA voor alle differentiaties (m.u.v. intensive care) beschikbaar. Voor de werkwijze verwijzen wij u naar onderstaande bijlage.