Menubalk - In- uitloggen

Herregistratie

De NIV is zich bewust dat enkele jonge klaren, vanwege het actuele werkgelegenheidsprobleem, maar beperkt kunnen werken aan het begin van hun carrière. Hierdoor is het mogelijk dat zij in de problemen komen bij de eerste herregistratie in hun differentiatie. Wij zullen op korte termijn invulling geven aan coulancebeleid voor deze jonge klaren. Wij vragen jonge klaren die nu niet voldoen aan de herregistratei-eisen van hun differentiatie zich te melden bij het NIV-bestuur. Dit kan door een e-mail te sturen naar differentiaties@internisten.nl

Voor informatie over maatregelen die n.a.v. de coronacrisis worden genomen m.b.t. herregistratie en nascholing, willen wij u verwijzen naar de KNMG-website Maatregelen RGS rond Coronacrisis. Voor informatie over COVID-19 willen wij u verwijzen naar de NIV-webpagina COVID-19.


DIFFERENTIATIES


Het register van de Enkelvoudige Differentiaties wordt beheerd door de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor de (her)registratieeisen, formulieren etc. van de diverse differentiaties binnen de interne geneeskunde verwijzen wij u naar het submenu aan de rechterzijde.

Via GAIA
Herregistratie van de differentaties verloopt uitsluitend via GAIA (per 1-1-2018 verplicht).
Voor intensive care geneeskunde is herregistratie via GAIA vanaf 1-5-2021 verplicht.
Voor de werkwijze verwijzen wij u naar onderstaande bijlage. Certificaten van uw herregistratie vindt u onder 'mijn gegevens' als u doorklikt in GAIA naar uw differentiatiedossier (mits uw herregistratie via GAIA is afgehandeld).

Geldigheid registratie differentiatie
Indien de registratie als internist in het specialistenregister van de RGS gedurende de registratieperiode wordt beëindigd, dan vervalt tegelijkertijd de registratie in de differentiatie.

Op voorhand geaccrediteerd
Bekijk de excel-bijlage onder het kopje nascholing welke (buitenlandse en Nederlandse) congressen op voorhand zijn geaccrediteerd door de secties. In het excelbestand staan ook de ID nummers vermeld van de buitenlandse congressen. A.h.v. de ID nummers kunt u de gevolgde nascholingen terugvinden in GAIA en zelf toevoegen aan uw interne geneeskunde dossier (voorzien van een certificaat) en vervolgens kopiëren naar uw differentatiedossier.

Nascholing
Elders op deze website vindt u informatie over bijv. het aanvragen van accreditatie voor een buitenlands congres (dat niet op voorhand is geaccrediteerd). Tevens is daar een bijlage toegevoegd 'GAIA verklaard voor jonge klaren' dat als naslagwerkje kan dienen. Zie hiervoor het kopje Nascholing


INTERNE GENEESKUNDE / INTERNIST


De (her)registratie interne geneeskunde verloopt via de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) van de KNMG: herregistratie@fed.knmg.nl of telefoonnummer 088 - 440 43 10 (kantooruren). Of u kunt meer informatie vinden op de website van de KNMG.