Menubalk - In- uitloggen

Lopende projecten

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd.

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Zij is opgericht door de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Jaarlijks stelt SKMS de kwaliteitsgelden beschikbaar aan de Wetenschappelijke Verenigingen van de erkende medisch specialismen en de Federatie Medisch Specialisten voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten, dat niet op een andere wijze wordt gefinancierd.

Projecten die door SKMS gefinancierd worden kunnen alleen door de (erkende) Wetenschappelijke Vereniging of de Federatie Medisch Specialisten worden ingediend voor financiering door de SKMS. SKMS stelt, na beoordeling aan de hand van vastgestelde criteria, de kwaliteitsgelden beschikbaar voor de goedgekeurde kwaliteitsprojecten en -visitaties. (Bron: www.skms.nl)

Projecten vanuit de NIV
In het verlengde van geformuleerde ambities wordt vanuit de NIV commissie Kwaliteit de uitvoering van SKMS projecten gecoördineerd. Jaarlijks krijgt de NIV een gealloceerd SKMS budget toegekend. Deze gelden worden gereserveerd voor de meerjarenagenda die jaarlijks wordt afgestemde met de deelspecialistische verenigingen binnen de Interne Geneeskunde. Daarnaast wordt jaarlijks een centraal SKMS budget vastgesteld, waarvoor wetenschappelijke verenigingen aan de hand van een ontwikkelagenda projectaanvragen kunnen indienen. Hier vindt u een overzicht van de huidige SKMS projecten waarvan de NIV penvoerder of mede-initiatiefnemer is.


Up-date Geautoriseerde richtlijnen

Sinds januari 2020 zijn de volgende richtlijnen door de NIV geautoriseerd en vervolgens op de richtlijnendatabase gepubliceerd:

NIV initiatief

NIV participatie