Richtlijnen

Samenstelling Commissie Richtlijnen
Dr. M.R. (Martin) Schipperus, voorzitter
R.J. (Robbert) van Alphen
M. (Merel) van Andel
O. (Ouafae) Karimi
Prof.dr. J.M. (Jan) Prins
S.U.C. (Sanjay) Sankatsing
P.R. (Paul) van der Valk
G.M. (Maike) van Leeuwen, beleid- en projectondersteuner NIV

De voorzitter van de Commissie Richtlijnen neemt zitting in het platform Kwaliteit. Vanuit de NIV is iemand afgevaardigd aan de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Deze Raad Kwaliteit betreft een vertegenwoordiging van 31 wetenschappelijke verenigingen en ontwikkelt het overkoepelende kwaliteitsbeleid.

settings_phone

Contactpersoon

Maike van Leeuwen
leeuwen@internisten.nl
(030) 899 0656