Wetenschap

Wetenschap

Kennisagenda interne geneeskunde

Iedere patiënt verdient de best bewezen zorg. Bij onvoldoende wetenschappelijk onderbouwing voor bestaande medische zorg ontstaat er een kennisvraag. Door deze kennisvragen te beantwoorden wordt er continue gewerkt aan verbetering van de behandeling en diagnostiek voor de patiënt. Om te bepalen welke kennisvragen binnen de interne geneeskunde het meest urgent zijn om te beantwoorden, heeft er afgelopen jaar een inventarisatie plaatsgevonden onder de NIV-leden, patiëntverenigingen en HLA-partijen en zijn de richtlijnen geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de top 24 kennisvragen interne geneeskunde en vind je hier.

Klik hieronder op de button voor de volledige Kennisagenda interne geneeskunde.

Gezamenlijke kennisagenda ouderen in het ziekenhuis

Naast de Kennisagenda interne geneeskunde is er in samenwerking met de NVKG ook de kennisagenda Ouderen in het ziekenhuis ontwikkeld. Twee kennisvragen zijn ook geprioriteerd op de interne geneeskunde kennisagenda bij de internist-ouderengeneeskunde.

De gezamenlijke kennisagenda NIV-NVKG ‘Ouderen in het ziekenhuis’ vind je hier.

Subsidieronde zorgevaluaties – Kennisagenda – Open 28 februari

Op 28 februari opent de subsidieronde zorgevaluatie die exclusief is bedoeld voor het beantwoorden van kennisvragen op de kennisagenda die met ondersteuning van de wetenschappelijke vereniging zijn vastgesteld. Deze call biedt dan ook een uitgelezen kans om de geprioriteerde kennisvragen van onze kennisagenda interne geneeskunde en gezamenlijke kennisagenda Ouderen in het ziekenhuis op te pakken en te beantwoorden.

Wanneer kan je een projectvoorstel indienen

Voor deze ronde is een budget van 7 miljoen beschikbaar gesteld. Naar verwachting zullen de meeste wetenschappelijke verenigingen met een net gepubliceerde kennisagenda een vraag/aantal vragen willen indienen. Door een beperkt budget en het verwachte aantal subsidieaanvragen maakt een projectvoorstel alleen kans wanneer deze grote impact heeft en zo veel mogelijk aan de relevantiecriteria voldoet. Voor het indienen van een projectvoorstel is het daarom goed om dit alvast te toetsen. Bij twijfel kan je altijd contact opnemen met de NIV die je hierin kan adviseren.

Waar moet een projectvoorstel aan voldoen

Een projectvoorstel moet worden ingediend met een PICO, onderbouwing relevantiecriteria en een eerste gedachte over de studie-opzet.

Wat zijn de relevantiecriteria

 • Gezondheidswinst
 • Volume
 • Potentiële kostenbesparing
 • Urgentie
 • Praktijkvariatie
 • Arbeidsinzet
 • Impact op klimaat & milieu

Wat zijn de randvoorwaarden

 • het gaat om bestaande medisch specialistische zorg waarmee in Nederland al ruime ervaring is opgedaan;
 • de onderzoeksvraag is een kennisvraag op een bestaande kennisagenda van een wetenschappelijke vereniging binnen de medisch specialistische zorg;
 • het onderzoek lost een kennisvraag op uit een module van de richtlijnendatabase of levert onderzoeksresultaten op die direct na afronding van het onderzoek in de professionele kwaliteitsstandaarden en richtlijnen opgenomen worden;
 • het onderzoek gaat kennis opleveren over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van medisch specialistische zorg;
 • de kennisvraag dient uitgewerkt te worden als een multicenter onderzoek;
 • alle betrokken WV-en ondersteunen het projectidee middels een toezeggingsbrief, waarin wordt verklaard dat de WV actief betrokken zal zijn bij de aanvraag en uitvoer van het project.

Vervolg voor uitwerken projectvoorstel in co-creatie

Wanneer een projectvoorstel voldoet aan de randvoorwaarden en het hoogste scoort op de beoordelingscriteria, volgt een uitnodiging om in co-creatie de onderzoeksopzet verder uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag. Dit betekent dat de projectgroep de onderzoeksopzet verder uitwerkt in samenwerking met de partijen binnen het programma ZE&GG (ZiNL, ZV, PFNL en WV). Denk hierbij aan bepalen van het studiedesign, minimaal aan te tonen (kosten)effectiviteit, haalbaarheid onderzoek en de begroting.

Na het verder uitwerken van de aanvraag volgt de eindbeoordeling waarna de zorgevaluatie kan starten.

Meer informatie over de subsidieoproep ZE&GG 2023 vind je hier.

Wil jij aan de slag met één van de kennisvragen in een bestaand of nieuw te vormen onderzoeksnetwerk? Laat het ons weten via stevens@internisten.nl Eveline Stevens, beleidsadviseur NIV

Veldnorm Toetsing kwaliteitsborging zorgevaluatie

Vanaf 1 maart is de veldnorm ‘Toetsing en kwaliteitsborging van zorgevaluaties’ actief! Deze veldnorm is vastgesteld om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te vereenvoudigen en te versnellen. Het omvat waar mogelijk lichtere normen voor mensgebondenonderzoek op grond van de WMO en biedt een praktische handreiking bij het opzetten en uitvoeren van zorgevaluaties. De veldnorm is alleen van toepassing op WMO-plichtige zorgevaluaties.

De veldnorm kan je hier terugvinden.

Attachments