Oncologie

woensdag 24 januari 2024, 19:30 - 21:00 uur

2 punten accreditatie verleend door: NIV, NVKG, NVvH, VvZG, NVALT, NVRO, NVSHA.

Presentatie

Dr. Peter de Jager

Internist-intensivist, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch

Dr. Bram Goorhuis

Internist-infectioloog, Amsterdam UMC

Dr. Remco Franssen

Internist acute interne en ouderengeneeskunde, Amsterdam UMC

Helaas! Je kunt niet meer aanmelden, want dit webinar heeft al plaats gevonden.

Mis het niet, schrijf je nu in

Heb je vragen over de aankomende webinars neem dan contact met ons op via webinars@medonline.nl.
19:30 -
20:00
Mab’jes en Nib’jes
Dr. Esther Kleibeuker
Internist-oncoloog, UMCG Groningen
Het tijdperk van alleen chemotherapie ligt ver achter ons. Bij sommige tumortypes wordt de patiënt helemaal niet (meer) met chemotherapie behandeld. Bij andere tumortypes wordt er een combinatie van doelgerichte therapie, chemotherapie en/of immunotherapie ingezet. En soms worden verschillende systeemtherapieën zelfs in 1 medicament gecombineerd. Na deze presentatie kunt u op basis van de nomenclatuur en vergaarde kennis zelf de route uitstippelen voor het werkingsmechanisme en de bijwerkingen van doelgerichte therapie, en is het verschil tussen doelgerichte therapie en immunotherapie voor eens en altijd duidelijk!
20:00 -
20:30
Uitbehandeld?
Dr. Esther van Meerten
Internist-oncoloog, Erasmus MC Rotterdam
Jaarlijks krijgen meer dan 38.000 patiënten te horen dat zij uitgezaaide kanker hebben. De helft van deze patiënten leeft 6 maanden of korter na deze diagnose. Deze overleving is de afgelopen 10 jaar nauwelijks veranderd, ondanks de toename in gebruik van systemische therapie en de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Ongeveer een derde van de patiënten met uitgezaaide kanker krijgt geen behandeling gericht op de tumor, de overige patiënten worden behandeld met anti-kanker therapie, maar ondanks dat zal de ziekte op kortere of iets langere termijn meestal progressief zijn. Vaak wordt dan de term uitbehandeld gebruikt. Echter, oncologische zorg is niet de behandeling van kanker, maar van de patiënt die kanker heeft, en wanneer we een benadering hanteren die meer gericht is op de persoon met kanker moeten we concluderen dat een patiënt met nooit uitbehandeld is.
20:30 -
21:00
Acute Oncologie: (veel) meer dan neutropene koorts
Sten ten Barge
Fellow oncologie en acute geneeskunde, Amsterdam UMC
Oncologisch patiënten presenteren zich met een grote verscheidenheid aan complicaties van hun ziekte of ziektegerichte behandeling op de Spoedeisende Hulp. Door een steeds, maar uitbreidend palet aan doelgerichte behandelingen, immunotherapie en combinatiebehandelingen zien we steeds meer nieuwe, onbekende en vaak ook minder goed voorspelbare toxiciteit. Wanneer is er echt haast geboden bij rugpijn en neurologische uitval en moet nou echt elke patiënt met koorts tijdens behandeling direct gezien worden? Of kan het soms best even thuis worden afgewacht? En bij welke patiënten bent u extra beducht op een bijnierschorsinsufficiëntie? Na deze presentatie heeft u extra handvatten voor de opvang van oncologisch patiënten in de dienst.