Menubalk - In- uitloggen

Activiteiten

De JNIV organiseert jaarlijks enkele eigen activiteiten:

  • Internistendagen opiniesessie
  • JNIV strategiemiddag & ALV (sinds 2019)
  • JNIV conferentie 'Smeerolie voor de poli'
  • JNIV Medisch Leiderschap
  • JNIV-evenement ‘Interne in Urk: de geschiedenis van de internist’ (gaat niet door in verband met te weinig belangstelling)

Tevens participeert de JNIV in Europese activiteiten:

  • EFIM
  • ESIM Summer- en Winterschool

Voor meer informatie - zie rechter submenu.