Opleidingsplan en regelgeving

Opleidingsplan en regelgeving

Regelgeving opleiding Interne geneeskunde

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is als wetenschappelijke vereniging voor Interne geneeskunde, verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van dit landelijk opleidingsplan. De onderdelen die in het landelijk opleidingsplan ten minste aan bod moeten komen, staan vast. Deze staan beschreven in de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS), het Kaderbesluit en het Kwaliteitskader cluster 2. Hoe deze onderdelen door de NIV worden uitgewerkt, is vrij. Het CGS moet met een nieuw landelijk opleidingsplan Interne geneeskunde of een wijziging daarvan instemmen. De hoofdlijn van het landelijk opleidingsplan wordt vervolgens door het CGS in samenwerking met de NIV, vastgelegd in het Specifiek Besluit Interne geneeskunde. Zowel de regelgeving van het CGS als het landelijk opleidingsplan en het Specifiek Besluit voor Interne geneeskunde, zijn beschikbaar gesteld via de website van het CGS


Landelijk Opleidingsplan Interne geneeskunde

Het landelijk opleidingsplan Interne geneeskunde 2019 is geactualiseerd:

Naar aanleiding van het gebruik van het opleidingsplan in de dagelijkse praktijk, ontwikkelingen in de medische vervolgopleidingen in het algemeen en aanpassingen in het Specifiek Besluit Interne geneeskunde, is er een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn het resultaat van overleg binnen het bestuur Opleiding, het dagelijks bestuur van de Plenaire Visitatie Commissie en het Concilium. De aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn beperkt van aard waardoor er geen reden was om het opleidingsplan als geheel te herzien. In dit document tref je alle wijzigingen aan. Het opleidingsplan is hiermee niet af. Nieuwe ontwikkelingen en evaluatie van de praktische werkzaamheid maken actualisatie en aanpassingen in de toekomst waarschijnlijk weer nodig.

De geactualiseerde versie, versie 2 van het landelijke opleidingsplan 2019, treedt in werking vanaf 1 november 2022 en wordt ondersteund door een gebruiksvriendelijk E-portfolio. Het plan beschrijft de structuur en inhoud van de opleiding tot internist en vormt samen met het regionale / lokale opleidingsplan de basis voor het individuele opleidingsplan van de aios. 

Hieronder vind je alle bijlagen van versie 2 van het landelijk opleidingsplan 2019:

In het landelijk opleidingsplan wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die er zijn binnen het vakgebied Interne geneeskunde zodat er toekomstbestendige internisten worden opgeleid. De grootste wijzigingen zijn: 

 • EPA’s: Werkplekleren is en blijft de belangrijkste activiteit van de aios. EPA’s en bekwaamverklaren vormen daarvoor de basis en monitoren de groei/ontwikkeling van de aios. De aios zal daarbij individueel begeleid worden bij het uitvoeren van (poli)klinische activiteiten wat per EPA resulteert in een bekwaamverklaring door de opleidingsgroep. Er zijn 10 EPA’s ontwikkeld die verplicht zijn voor alle aios. Daarnaast kent elke differentiaties zijn eigen differentiatie-specifieke EPA’s;
 • Gespreksformulieren: het IOP is onderdeel van het jaargesprek;
 • Longitudinale leerlijnen Acute geneeskunde en Ouderengeneeskunde;
 • Echografie gaat behoren tot de basiscompetenties van iedere aios; 
 • Keuzestages: verplicht cumulatief 1 dagdeel ‘geen zaalwerk’, een ‘geïndividualiseerde/vrije keuzestage’ en de stage erfelijke metabole ziekten;
 • Maatschappelijke thema’s: er zijn nieuwe maatschappelijk actuele thema’s toegevoegd en uitgewerkt in EPA’s: persoonsgerichte zorg, innovatie, sekse en gender, interprofessioneel samenwerken en opleiden, doelmatigheid, gezondheid en preventie, patiëntveiligheid, medisch leiderschap, ouderengeneeskunde;
 • Profilering van de aios;
 • Basiscompetenties in onderwijs en opleiden, kwaliteit en veiligheid, bestuur en management en onderzoek/wetenschap
 • Verplicht regionaal onderwijs: cursorisch onderwijs / Discipline Overstijgend Onderwijs
 • Verplicht onderwijs / besprekingen: aanpassingen in onder andere PA-besprekingen, MDO;
 • Verplichtingen t.a.v. docentprofessionalisering lid opleidingsteam en eisen (plv.)opleider.

Tijdens de Internistendagen 2019 is de workshop ‘Wat u moet weten over het nieuwe opleidingsplan 2019’ gegeven. De bijbehorende presentatie is via deze website beschikbaar.

question_answer

Vragen, opmerkingen en/of suggesties ter verbetering

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties ter verbetering kun je terecht bij het bestuur Opleiding van het Concilium Medicinae Internae via Nicolet in ‘t Anker.
Zij is bereikbaar via 030 8990652 of per E-mail anker@internisten.nl.

l

Belangrijke documenten

Voor nieuws/besluitvorming en belangrijke documenten van het Concilium wordt een nieuwe webpagina ontwikkeld. Deze pagina is nog onder constructie.