CHA2DS2-VAS

CHA2DS2-VAS
Klinische criteria
Sekse
Man
Vrouw
Leeftijd
<65 jaar
65-74 jaar
75 jaar of ouder
Comorbiditeit
Congestive heartfailure
Hypertension
Diabetes Mellitus
Voorgeschiedenis met CVA, TIA of VTE
Vascular disease (history of myocardial infarction, periferal arterial disease or aortic atherosclerosis)

score 0: laag risico, geen indicatie antistolling
score 1: laag-gemiddeld: overweeg antistolling
score 2 of hoger: gemiddeld tot hoog risico: indicatie antistolling

Genoemd percentage is per jaar in >90.000 patiënten, Swedisch Atrial Fibrillation Cohort Study.