Pneumonia Severity Index of Fine score

Pneumonia Severity Index of Fine score
Geslacht   Man Vrouw
Leeftijd   jaar
  Inwoner verpleeghuis
Comorbiditeiten
  maligniteit
  leverziekten
  hartfalen
  cerebrovasculaire ziekten
  nierziekten
Lichamelijk onderzoek
  verandering mentale status
  ademhalingsfrequentie ≥ 30/min
  systolische bloeddruk ≤ 90mmHg
  temperatuur < 35gr of ≥ 40gr
  pols ≥ 125 / leeftijdmin
Aanvullend onderzoek
  pH < 7.35
  ureum ≥ 11mmol/l
  natrium < 130mmol/l
  glucose ≥ 14mmol/l
  haematocriet < 30 procent
  pO2 <60mmHg of SaO2 <90%
  aanwezigheid pleurale effusie

 

 

 


Referentiewaarden

 

Score Class Risk Mortality
0-50 I Low 0.1%
51-70 II Low 0.6%
71-90 III Low 0.9%
91-130 IV Medium 9.3%
131-395 V High 27.0%


Referenties
Fine MJ, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community acquired pneumonia NEJM 1997: 336;243