Internist met bijzondere bekwaming en expertise in de infectieziekten

Internist met bijzondere bekwaming en expertise in de infectieziekten
Vacature per: 08-06-2023
Reden vacature: zwangerschapsverlof
Functie: Internist
Differentiatie(s): Infectieziekten
Contractvorm: Tijdelijk dienstverband
Duur functie: 1 oktober 2023 tot 31 januari 2024
FTE: De werkbelasting is 0,5 tot 0,8 fte, in onderling overleg af te spreken
Naam ziekenhuis: vzw Jessa Ziekenhuis
Locatie: Campus Virga Jesse
Adres: Stadsomvaart 11 - 3500 Hasselt
Website: www.jessazh.be
Korte omschrijving ziekenhuis:

Het Jessa Ziekenhuis Hasselt (op 30km van Maastricht en 50km van Eindhoven) behoort tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het werkt nauw samen met andere Limburgse ziekenhuizen en is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk Leuven. We brengen een volledig en innovatief medisch aanbod, waarbij de patiënt steeds centraal staat. Dagelijks streven meer dan 350 artsen en 3130 medewerkers naar een nog betere en veiligere behandeling. Het Jessa Ziekenhuis neemt frequent deel aan wetenschappelijk onderzoek en loopt in een aantal disciplines voorop. We investeren in vooruitstrevende therapieën, nieuwe technologieën én in onze mensen. Ons ziekenhuis biedt dan ook uitdagende loopbaanperspectieven en concrete groeikansen.

Wij zoeken/ wij bieden:

In het kader van een tijdelijke vervanging op de dienst infectieziekten en immuniteit voor de periode 1/10/2023 tot 31/1/2024, wensen de beheerder van het Jessa Ziekenhuis over te gaan tot de tijdelijke aanstelling als toegelaten arts van:
internist (M/V) met bijzondere bekwaming en expertise in de infectieziekten.
De werkbelasting is 0.5 tot 0.8 fte in onderling overleg af te spreken. Er is een marktconforme verloning voorzien.

Uw werkzaamheden bestaan uit infectieziekten in de volledige breedte van het vak :
opnameafdeling, raadpleging, HIV referentie centrum, infecties en preventie bij immuungecompromitteerde patiënten, Travel Clinic, antibiotic stewardship en transversale ziekenhuisbrede consulten.
U bent bereid een praktijk uit te oefenen in groepsverband binnen de bestaande dienst Infectieziekten en Immuniteit over de verschillende campussen en netwerkziekenhuizen en staat mee in voor de continuïteit van zorg.
Ook indien u binnenkort de opleiding voleindigt, wordt u graag uitgenodigd te reageren.

Reageren voor: 28-06-2023
Wijze van solliciteren:

Telefonische inlichtingen worden verstrekt door :
Prof. dr. Peter Messiaen, arts diensthoofd infectieziekten en immuniteit tel. 011337650 of peter.messiaen@jessazh.be.
De kandidaturen met curriculum vitae kunnen eveneens gestuurd worden naar
Prof. dr. Peter Messiaen, arts diensthoofd infectieziekten en immuniteit, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt of via email peter.messiaen@jessazh.be.