Kwaliteit

Kwaliteit

De NIV heeft een geïntegreerd kwaliteitsbeleid, wat als uitgangspunt heeft om de kwaliteit van zorg te borgen en continue te verbeteren. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het doorlopen van een zogenaamde “kwaliteitscyclus”, welke bestaat uit:

  1. Het beschrijven van goede zorg (Richtlijnen, kwaliteitsnormen, uitkomsten van zorg)
  2. Het implementeren van goede zorg (bijv. keuzehulpen)
  3. Het meten van de kwaliteit van zorg (bijv. kwaliteitsregistratie, PROMs-uitkomsten of indicatoren)
  4. Het evalueren van de kwaliteit van zorg (visitaties, zorgevaluatie)

Meer informatie over de verschillende aspecten van het kwaliteitsbeleid zijn te vinden op de pagina’s hieronder.

Complicatieregistratie

Lees hier alles over complicatieregistratie: wat is de definitie van een complicatie, hoe worden complicaties geregistreerd, en hoe zit het met het juridisch kader voor complicatieregistratie.

(Lopende) projecten

Klik hier om te zien welke kwaliteitsprojecten op dit moment lopen. Deze projecten worden gefinancierd door SKMS gelden.

Richtlijnen

Bekijk hier de laatste stand van zaken omtrent richtlijnen.

Samen Beslissen en Uitkomsten van de zorg

Lees hier meer over verschillende kwaliteitsinstrumenten die kunnen bijdragen aan een goed gesprek met de patiënten in de spreekkamer.