Tarieven niet-leden

Tarieven niet-leden

Herregistratie in het differentiatieregister of scopie-certificering
Lidmaatschap van de NIV is een vereiste voor (her)registratie in het differentiatieregister of voor een scopie-certificering. In de afgelopen jaren, voorafgaand aan de herregistratie door de NIV, zijn kosten gemaakt voor o.a. de dossiers (her)registratie en accreditatie. Een deel van deze kosten wordt doorberekend als toeslag op het contributietarief. Afhankelijk van het aantal jaar dat je geen lid bent geweest wordt de volgende toeslag in rekening gebracht:

1 jaar geen lid NIV           €   250,00 exclusief BTW

2 jaar geen lid NIV           €   500,00 exclusief BTW

3 jaar geen lid NIV           €   750,00 exclusief BTW

4 jaar geen lid NIV           € 1.000,00 exclusief BTW

5 jaar geen lid NIV           € 1.250,00 exclusief BTW

Wij nemen het verzoek tot herregistratie/hercertificering in behandeling, zodra de toeslag en de contributie zijn voldaan.

Kwaliteitsvisitatie
Participatie aan de kwaliteitsvisitatie is noodzakelijk om te voldoen aan de criteria van de RGS voor herregistratie als internist. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie is gratis voor NIV-leden. Internisten die geen lid zijn van de NIV, betalen € 141,50 exclusief BTW (tarief 2023).

Verklaring geen deelname aan kwaliteitsvisitatie
Niet-leden kunnen een verklaring opvragen voor het niet kunnen deelnemen aan een kwaliteitsvisitatie. Voor deze dienst wordt een bedrag van € 141,50 exclusief BTW in rekening gebracht.

Accreditatieaanvraag buitenlandse nascholing
Niet-leden kunnen accreditatie aanvragen voor een buitenlandse nascholing. Voor deze dienst wordt een bedrag van € 141,50 exclusief BTW in rekening gebracht per aanvraag