DLO – Digitale Leeromgeving

DLO – Digitale Leeromgeving

De NIV is bezig voor internisten in opleiding een digitale leeromgeving (DLO) in te richten. De DLO is tot stand gekomen in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten en alle andere wetenschappelijke verenigingen waardoor uitwisseling van leermiddelen met andere (sub)specialismen ook mogelijk is. Dit betekent dat aankomend internisten in de toekomst ook modules van andere specialismen kunnen volgen. Ook kunnen er vanuit de NIV modules worden ontwikkeld die bruikbaar zijn voor meerdere wetenschappelijke verenigingen.

Toegang tot de DLO 
Klik op de knop hieronder om naar de DLO te gaan. De gebruikersnaam is je e-mailadres. 

Momenteel hebben al 500 AIOS Interne geneeskunde een account voor de DLO. Ben je internist in opleiding en heb je nog geen account voor de DLO? Stuur een e-mail naar Liselore Knape van het NIV-bureau (knape@internisten.nl) om een DLO-account aan te vragen. 

Let op: Ongebruikte accounts worden na vijf maanden automatisch verwijderd. Indien je gebruikersaccount is verwijderd, kan een nieuw DLO-account worden aangevraagd. 

Wat is de DLO? 
De DLO is een online platform dat het moderne leren en onderwijs ondersteunt en verbetert met behulp van digitale technologieën. Het is een geïntegreerde omgeving waarin docenten en aiossen online toegang hebben tot educatief materiaal, communicatiemiddelen (zoals een chatfunctie) en interactieve leermogelijkheden.  

Wat heb ik als aios aan de DLO?  
Als aios krijg je toegang tot een persoonlijke leeromgeving en heb je meer flexibiliteit en autonomie. Je kunt snel bij je lesmateriaal, toets en informatie. Op deze manier geef je je eigen onderwijs vorm, op ieder moment en waar je maar wilt.  

Wat heb ik als docent aan de DLO?  
De DLO zorgt ervoor dat je in de toekomst als docent nog beter onderwijs kunt geven en tijd kan besparen. Dit doen we door processen te ondersteunen, te harmoniseren en te digitaliseren. Dit kan met behulp van basale hulpmiddelen maar bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van specifieke app’s.  

De DLO is breed toepasbaar
De digitale leeromgeving is breed toepasbaar en zou in potentie ook ingericht kunnen worden voor bij- en nascholing van internisten. We zijn momenteel aan het verkennen of en op welke wijze de DLO kan worden doorontwikkeld.

Koppelingen met Reconcept, GAIA en CRM 
Behaalde certificaten en cijfers uit de DLO en RemindoToets worden automatisch gekoppeld aan het persoonlijke portfolio in Reconcept. Ook wordt er gewerkt aan een koppeling met GAIA van PE-online en het CRM-systeem van de NIV. 

Trainingsaanbod in de DLO  

COIG en kennistoets in de DLO

De NIV is gestart met het inrichten van de DLO voor het Centraal Cursorisch Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG). De DLO biedt veel mogelijkheden voor het aantrekkelijker aanbieden en moderniseren van het COIG onderwijs door gebruik te maken van blended learning. Blended learning is een mix van verschillende leervormen. Een goed doordachte combinatie van online en offline leren, van groepswerk en individueel werk, van leren op je eigen tijd en leren met anderen tegelijk, is veel effectiever dan de traditionele opzet.  

Zo kan in de DLO voor het COIG bijvoorbeeld als voorbereiding en reflectie op fysieke onderwijsdagen gebruik gemaakt worden van verschillende leervormen zoals e-learnings, interactieve instructievideo’s, quizzen en casuïstiek in de vorm van escape rooms. Daarnaast is het mogelijk om digitaal te toetsen via het platform RemindoToets.  

De COIG-projectgroepen “Water en Zout“ en “Klinische Farmacologie” hebben de eerste twee COIG’s al succesvol in nieuwe stijl opgeleverd. Daarnaast is de projectgroep “Immuniteit en infectie” in september 2023 gestart met deze moderne vorm van educatie. Zij bevinden zich nu bijna in de testfase. De COIG-projectgroep “Genoom & Genetica” start zo snel mogelijk parallel hieraan.  

Voor meer informatie, inschrijving en data van de COIG-cursussen en de kennistoets, klik hier. 

Profilering binnen de opleiding tot internist

Ook is er in de DLO de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over cursussen en andere opleidingsactiviteiten in het kader van profilering binnen de opleiding tot internist. Zo wordt het makkelijker om goede en up-to-date informatie te vinden over de verscheidenheid aan goede cursussen. Deze cursussen zijn onderdeel van de toolbox Profilering die gepubliceerd is via de DLO (besluit Concilium 9 maart 2023). Via dit overzicht word je steeds via een link geleid naar de website van de externe partij die de cursus aanbiedt. Aan een directe koppeling wordt gewerkt.

Aiossen worden dus vooral opgeroepen om een kijkje te nemen in de toolbox Profilering en na het volgen van een cursus beoordelingen en recensies aan deze cursus toe te voegen. Potentieel geïnteresseerde cursisten kunnen de beoordelingen van collega’s inzien wat hen kan helpen om een keuze en een beslissing voor een passende cursus of e-learning te maken. 

NB: Als een cursus uit het overzicht Profilering nog geen beoordelingen heeft ontvangen dan wordt de cursusbeoordeling in de vorm van het aantal sterren en reviews niet getoond, want er is niets om weer te geven.

Opleiders en aiossen worden gevraagd om cursussen/opleidingsactiviteiten t.b.v. verdere verdieping in één van de profielen Bestuur en Management, Onderwijs en Opleiding, Kwaliteit en Veiligheid of Onderzoek en Wetenschap aan te leveren voor de DLO. Dit kan aangeleverd worden via een mail naar Nicolet in ‘t Anker, anker@internisten.nl. De werkgroep Profielen van het Concilium bepaalt en bewaakt de inhoud.  

Ander trainingsaanbod in de DLO

laptop_windows

Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief

Door de dubbele vergrijzing neemt niet alleen het aantal ouderen toe, maar ook hun kwetsbaarheid. Het hoofddoel van deze cursus is om ouderenzorg beter te verankeren in de opleiding van geneeskundig specialisten. 

Klik hier voor meer informatie over deze training.

laptop

Palliatieve zorg

Deze praktijkgerichte interactieve online cursus over palliatieve zorg kent een brede doelgroep. De cursus is voor aios Interne geneeskunde echter vooral geschikt in het eerste of tweede opleidingsjaar. De cursus is eventueel aan te vullen met lokaal onderwijs in een interprofessionele setting. In deze cursus krijg je inzicht in de vier dimensies van palliatieve zorg, de meest voorkomende symptomen en praktische thema’s zoals communicatie, culturele verschillen en samenwerking worden besproken.  

Klik hier voor meer informatie over deze training.

laptop_windows

Kennis van zorgkosten

De online cursus Kennis van zorgkosten behandelt de financiering van de zorg in Nederland. Naast het verstrekken van kennis over het Nederlandse zorgstelsel en het werken met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) heeft deze cursus tot doel om medisch specialisten (in opleiding) bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de kostenbeheersing in de zorg. Deze cursus is ontwikkeld in het kader van het Bewustzijnsproject

Klik hier voor meer informatie over deze training.