Deelspecialistische verenigingen

Deelspecialistische verenigingen

Medisch specialistische zorg en de gezondheidszorg in het algemeen is teamwork. De NIV vindt het daarom belangrijk om samen met de deelspecialistische verenigingen verder invulling te geven aan het Platform Deelspecialistische Verenigingen Interne Geneeskunde. Dit platform biedt een structureel podium om actief met elkaar in discussie te treden over actuele onderwerpen. Het gaat erom ideeën en initiatieven te ontwikkelen die in staat stellen meer proactief om te gaan met de ontwikkelingen in de Interne Geneeskunde en de veranderende rol van internisten. De taak van het platform is het bestuur van de NIV te adviseren omtrent deze ontwikkelingen en de veranderende rol van de internist. Daarnaast geeft het platform het bestuur van de NIV raad aangaande het in leven roepen van geëigende commissies en het samenwerken met andere verenigingen en organisaties.

Deelspecialistische VerenigingDifferentiatie
Nederlandse Vereniging Internisten Acute GeneeskundeAcute geneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische ImmunologieAllergologie en Klinische Immunologie
Nederlandse Vereniging voor BloedtransfusieBloedtransfusiegeneeskunde
Nederlandse Vereniging voor EndocrinologieEndocrinologie
Diabeteskamer (NVDO)Endocrinologie
Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en BiofarmacieKlinische Farmacologie
Nederlandse Vereniging voor HematologieHematologie
Nederlandse Vereniging voor Internist-infectiologenInfectieziekten
Sectie Intensive careIntensive Care
Nederlandse Federatie voor NefrologieNefrologie
Nederlandse Vereniging voor Medische OncologieMedische Oncologie
Kerngroep OuderengeneeskundeOuderengeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire GeneeskundeVasculaire Geneeskunde