AIOS denktank: A(N)IOS beter betrekken bij zorginnovatie  

AIOS denktank: A(N)IOS beter betrekken bij zorginnovatie  

Wat houdt het innovatieproject in en met welk doel is dit opgestart?

In het Reinier de Graaf is innovatie een belangrijk thema, we hebben een actief innovatieplatform, begeleiden en initiëren veel innovatieve ideeën en start-ups, en werken nauw samen met de TU Delft. Er is echter nog een gat: de A(N)IOS.  

A(N)IOS verwonderen zich vaak over processen als ze naar een nieuw ziekenhuis gaan. Terwijl sommige processen veel logischer zijn (eye-opener), worden anderen juist als heel omslachtig of zelfs fout ervaren (shocker). Helaas worden de eye-openers zelden gedeeld met het oude ziekenhuis, en door de manier waarop de opleiding is ingericht (see one, do one, teach one) is het vaak zo dat we de nieuwe gebruiken binnen de kortste keren worden overgenomen en genormaliseerd. 

A(N)IOS met briljante ideeën vinden te weinig de weg naar een werkende innovatie. Aan de start is de A(N)IOS te druk met zijn weg vinden in het nieuwe ziekenhuis, en na een tijdje is het contract al bijna afgelopen en gaat de A(N)IOS weer naar een volgende werkgever. Slechts een enkeling sluit zich aan bij een transitieteam of ondernemingsraad. Wij vinden dit zonde, en hebben de AIOS denktank opgericht voor AIOS (of ANIOS met ambitie in het ziekenhuis). 

Doelen: 

  • Eye-openers en shockers verzamelen van beginnende A(N)IOS en die communiceren aan andere ziekenhuizen en/of de (vertegenwoordiging van de) betreffende vakgroepen, eventueel met een concreet verbeterplan. 
  • A(N)IOS die enthousiast zijn voor innovatie verzamelen en de weg wijzen naar de verschillende manieren om innovaties uit te werken (transitieteam, innovatieplatform, TUDelft, greenteams, etc.). 
  • Ideeën uitwisselen en samen uitwerken als het een ziekenhuisbreed idee betreft, eventueel financiën en tijd organiseren zodat de A(N)IOS dit kan uitwerken. 
  • De visie van A(N)IOS uitwerken over hoe het ziekenhuis van de toekomst eruit moet zien, en meedenken met (adviseren over) de strategie van het ziekenhuis. 

Wat heb je tot nu toe gedaan en bereikt met het innovatieproject

De AIOS denktank is in overleg met de Raad van Bestuur (RvB) en de Centrale opleidingscommissie (COC) begin 2024 van start gegaan. Een AIOS heeft zich aangesloten bij het transitieteam, twee AIOS hebben zich aangesloten bij het regionaal integraal gezondheidsakkoord (RIGA), en een AIOS heeft zich aangesloten bij een project om de voeding het ziekenhuis gezonder en duurzamer te maken. We gaan binnenkort uitvragen of A(N)IOS eye-openers en shockers hebben, en of ze ideeën hebben voor innovaties en over het ziekenhuis van de toekomst. Op basis hiervan is het plan om de RvB te adviseren over de strategie. 

Waar is tegenaan gelopen tijdens de uitwerking, ontwikkeling en implementatie van het innovatieproject?

Innovatie heeft niet de eerste prioriteit van A(N)IOS die aan de start van hun opleiding staan, bovendien krijgen ze zelden tijd om innovaties uit te werken. Door de wisselende stages is het zelfs lastig om zelfs maar vergaderingen te plannen waarbij iedereen aanwezig kan zijn. Wij willen dus lobbyen voor 2-4 uur per week om innovaties uit te werken.  

Is het innovatieproject geïmplementeerd en op welke wijze?

Gestart begin 2024 na aftrap bij RvB en COC 

Is het innovatieproject gevalideerd en hoe?

Na een jaar (begin 2025) willen we kijken of we daadwerkelijk impact hebben. Zo ja, is het volgende plan om deze denktank ook aan de gang te krijgen in andere ziekenhuizen, en eventueel daartussen weer samen te werken en ideeën uit te wisselen. 

settings_phone

Meer weten?
Mail naar innovatie@internisten.nl en wij brengen je graag in contact met Charles Blijdorp, internist in opleiding en projectleider!